Θετική έκβαση αιτήματος της Κοινωφελούς Δήμου Ξηρομέρου για την συντήρηση του δρόμου Βαλόστρατο στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αστακός,  14 – 06 - 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                          
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
ΤΗΛ: 2646041482ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Θετική έκβαση αιτήματος της Κοινωφελούς Δήμου Ξηρομέρου για την συντήρηση του δρόμου Βαλόστρατο στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου»

Στις 30/5/2018 η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ έστειλε αίτημα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 186/30.5.2018 έγγραφό της, προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το οποίο ενημέρωνε για τα προβλήματα του δρόμου που υπάρχουν στη θέση Βαλόστρατο στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου και αιτούνταν την παρέβαση της Περιφέρειας  με σκοπό τη συντήρηση του εν λόγω δρόμου, μιας και πρόκειται για δρόμο πολυσύχναστο και σπουδαίας σημασίας για την περιοχή.

Στις 5/6/2018 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απάντησε θετικά στο αίτημά μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 172990/2584 έγγραφό της, στο οποίο αναγραφόταν τα εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι : 1. η συντήρηση , των επαρχιακών δρόμων No 33 : Mαχαιρά – Πρόδρομος δια Χρυσοβίτσας και Νο 50: Πεντάλοφος – Στρογγυλοβούνι –Πηγάδια – διασταύρωση δρόμου Κατοχής –Αστακού (Βαλόστρατο) , έχει ήδη συμπεριληφθεί στο έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ,ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ», που δημοπρατήθηκε στις 07-01-2018 και βρίσκεται στο στάδιο ανάδειξης του αναδόχου . 2. Ο δρόμος Χρυσοβίτσα – διασταύρωση με τη Νο 50: Πεντάλοφος – Στρογγυλοβούνι – Πηγάδια – διασταύρωση δρόμου Κατοχής –Αστακού (Βαλόστρατο), δεν ανήκει στην αρμοδιότατα συντήρησης της υπηρεσίας μας αλλά στο δήμο. Εντούτοις για την βελτίωση βατότητάς του και επειδή είναι πολυσύχναστος και σημαντικός για την περιοχή, η υπηρεσία μας μπορεί να διαθέσει στο δήμο Ξηρομέρου σάκους με ψυχρό ασφαλτόμιιγμα, προκειμένου αυτός με δικό του συνεργείο, να προβεί σε αποκατάσταση των απολύτως απαραίτητων βλαβών».

Ύστερα από την ανωτέρω θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας, η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την συντήρη του εν λόγω δρόμου, η οποία ξεκίνησε σήμερα 14/6/2018 και πιστεύουμε στην ολική αποπεράτωση της βελτίωσης του εν λόγω δρόμου.

Η Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου, σε συνέχεια όλων των παραπάνω, είναι ικανοποιημένη από τις ενέργειες που έγιναν τόσο από την ίδια όσο και από την Περιφέρεια και θα συνεχίσει να εργάζεται στην κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών  του δρόμου, που είναι ιδιαίτερης σημασίας και αξίας για την αγροτική περιοχή της Χρυσοβίτσας, καθώς επίσης θα παρέμβει οπουδήποτε αλλού χρειαστεί σε ανάλογες περιπτώσεις στο Δήμο Ξηρομέρου.


Σχόλια