Η διευθέτηση των οφειλών των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ κρίνεται αναγκαία και συνάμα επιτακτική.


 Η διευθέτηση των οφειλών των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ κρίνεται αναγκαία και συνάμα επιτακτική. Η ΔΕΗ από την πλευρά της επιβάλλεται να προβεί σε λογικές απαιτήσεις ρυθμίσεων ώστε να εξασφαλίζεται η μελλοντική βιωσιμότητα των οργανισμών. Επίσης πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να εκλείψει σταδιακά η εξάρτηση των ΤΟΕΒ από τη ΔΕΗ μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
Η καλλιεργητική περίοδος δε θα χαθεί και δεν πρέπει να χαθεί. Το αγροτικό εισόδημα είναι ο πλούτος του τόπου μας και θα τον σεβαστούν όλοι τους

Σταύρος Καραγκούνης 

Σχόλια