Τέλος οι καταναγκαστικοί γάμοι και οι γάμοι ανηλίκων στην Ευρώπη

Τέλος οι καταναγκαστικοί γάμοι και οι γάμοι ανηλίκων στην ΕυρώπηΕγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα βάσει της έκθεσης για τον «Καταναγκαστικό γάμο στην Ευρώπη» της Επιτροπής για την Ισότητα και τη Μη-Διάκριση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η εισηγήτρια της έκθεσης Béatrice Fresko-Rolfo (Μονακό, ALDE) επισημαίνει ότι ο καταναγκαστικός γάμος δεν είναι απλώς ζήτημα αναγκαστικής αποδοχής ενός συζύγου, αλλά περιλαμβάνει μια σειρά βίαιων πράξεων κατά γυναικών και κοριτσιών κυρίως, αλλά μερικές φορές και ανδρών ή αγοριών. Όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης πλήττονται από καταναγκαστικούς γάμους, που μπορούν να συμβούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, σημειώνει η εισηγήτρια. Τέτοιοι γάμοι γίνονται και στην Ευρώπη, αφορούν ευρωπαίους υπηκόους ή κατοίκους και μπορεί να συναφθούν αλλού ή τα άτομα να έχουν εξαναγκαστεί να παντρευτούν πριν φτάσουν στην Ευρώπη.
Ο καταναγκαστικός γάμος συνεπάγεται σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων του θύματος και ιδίως παραβιάσεις των δικαιωμάτων της γυναίκας στη σωματική ακεραιότητα, τη σωματική και ψυχική υγεία, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την εκπαίδευση, την ιδιωτική ζωή, την ελευθερία και την αυτονομία. Τέτοιες παραβιάσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθούν λόγω του σεβασμού των πολιτιστικών παραδόσεων, των εθίμων ή των θρησκευτικών πεποιθήσεων, ούτε της αποκαλούμενης «τιμής».

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σειρά μέτρων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για την προστασία των θυμάτων και τη δίωξη των δραστών. Βασικά μέτρα πρόληψης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω διαφημιστικών εκστρατειών, η ίδρυση κέντρων ψυχολογικής στήριξης και κοινωνικού προσανατολισμού καθώς και η ενίσχυση της αυτονομίας των γυναικών και των κοριτσιών μέσα από την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία.

Το ψήφισμα καλεί επίσης τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν βάσει νόμου τους γάμους ανηλίκων και να καταγράφουν όλες τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων και γάμων.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters)

Σχόλια