ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ: «Επιπλέον χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ταχ.Δνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥT.K 30200
ΤΗΛ:26313 6175/61277
FAX: 2631361207
E-mail:anti@aita.pde.gov.gr
Ι.Π. Μεσολογγίου 11-06-2018
ΑΠ.: οικ. 180453/915

Προς:
1.-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου,
Αχαρνών 2, Αθήνα 
Τηλ: 2102124298
Email: eapostolou@hq.minagric.gr
2.-Αν. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιρώνη
Αχαρνών 2, Αθήνα 
Τηλ 2102124128
Email: anyp@hq.minagric.gr

Κοινοποίηση:-Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κασίμη
Αχαρνών 2, Αθηνα
Τηλ 2102124231
Email: ggram@hq.minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Επιπλέον χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας» 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
       Η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει  τον μεγαλύτερο  αριθμό κτηνοτρόφων και ζωικού κεφαλαίου στην χώρα. Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, για περισσότερο από μια δεκαετία, διατηρεί τα ηνία στη Βιολογική εκτροφή, με τους παραγωγούς να έχουν επενδύσει, τόσο σε ότι αφορά τις ίδιες τις εκμεταλλεύσεις, όσο και σε κάθε πτυχή της αγροδιατροφικής αλυσίδας..........       Με συστηματική προσπάθεια και σκληρή εργασία, η Αιτωλοακαρνανία κατάφερε να υλοποιήσει στην πράξη τις δεσμεύσεις των προγραμμάτων Βιολογικής Κτηνοτροφίας, που όμως, από την τελευταία προκήρυξη και ανακατανομή των πόρων του προγράμματος, είχε σαν αποτέλεσμα  να μείνουν εκτός προγράμματος όχι μόνο εκατοντάδες νέοι, αλλά και ανάλογος αριθμός παλιών βιοκτηνοτρόφων.
         Είναι γεγονός  ότι μένουν εκτός ένταξης στο πρόγραμμα «Βιολογική Κτηνοτροφία», σε ποσοστό περίπου 30%, παραγωγοί που ήταν ενταγμένοι στο προηγούμενο πρόγραμμα, με μονάδες μεγάλης δυναμικότητας που αποδεδειγμένα παράγουν και θα συνεχίσουν να παράγουν βιολογικά προϊόντα και οι οποίοι δυστυχώς οδηγούνται σε μεγάλη απώλεια εισοδήματος. 
       Να σημειώσουμε εδώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των  κτηνοτρόφων  που έχουν έδρα σε ορεινές περιοχές της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και ως εκ τούτου στερούνται καλλιεργούμενων εκτάσεων για ζωοτροφές, δεν βρίσκονται στους δικαιούχους του προγράμματος.

Κύριε Υπουργέ,    
Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε τις άμεσες ενέργειές σας για:
1.-Τη λήψη απόφασης για υπερδέσμευση 10-30% και άρα μια νέα τροποποίηση και αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος ώστε να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι επιλαχόντες με προτεραιότητα τους παλιούς βιοκτηνοτρόφους . 
2.-Την επανεξέταση των ενστάσεων σχετικά με τον τρόπο μοριοδότησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κτηνοτροφικές καλλιέργειες (που παραδόξως δεν υπολογίστηκαν, σε αντίθεση με το τι προέβλεπε η αρχική προκήρυξη και το τι ίσχυε ως τώρα).

Κύριε Υπουργέ,
Η Αιτωλοακαρνανία, όπου και κατέχει τον κύριο όγκο της κτηνοτροφίας στη Δυτική Ελλάδα, είναι αμιγώς γεωργοκτηνοτροφικός νομός και  στηρίζει την αναπτυξιακή της προοπτική βασιζόμενη στον πρωτογενή τομέα. 

Η  Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας
Χριστίνα Σταρακά

Σχόλια