Ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης παραβάσεων εγκαθίστανται στην Ιόνια

Δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας για την εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής και βεβαιώσεων παραβάσεων τροχαίας νομοθεσίας, με ηλεκτρονικές συσκευές σε σταθμούς διοδίων της Ιονίας οδού
Αναλυτικά, η  απόφαση:
Άρθρο 1ο
  1. Αποφασίζεται η  εγκατάσταση και λειτουργία Ειδικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Συσκευών για τη βεβαίωση παραβάσεων μη καταβολής τέλους διοδίων του Κ.Ο.Κ., καθώς και την τοποθέτηση των προβλεπόμενων από το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. και το άρθρο 11 του ανωτέρω υπό στοιχεία (4) σχετικού, πινακίδων σήμανσης, στις παρακάτω χ/θ του αυτοκινητόδρομου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», όπου λειτουργούν σταθμοί διοδίων:
α. Στο Δήμο Ξηρομέρου:
  1. i. χ/θ 80+781 (Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Κουβαρά), ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα,
  2. ii. χ/θ 80+781 (Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Κουβαρά), ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο,
β. Στο Δήμο Αμφιλοχίας:
  1. i. χ/θ 116+147 (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Μενιδίου), ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα,
  2. ii. χ/θ 116+147 (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Μενιδίου), ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο.
  3. Σε κάθε λωρίδα διοδίων υπάρχουν εγκατεστημένοι οι παρακάτω τύποι καμερών:
α. Μία (1) κάμερα Αναγνώρισης Πινακίδας Κυκλοφορίας, τοποθετημένη στην έξοδο της λωρίδας,
β. Δύο (2) κάμερες καταγραφής εγκατεστημένες στην οροφή του οικίσκου διοδίων με προσανατολισμό το μπροστινό και πίσω μέρος του κάθε οχήματος αντίστοιχα.
Άρθρο 2ο
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης ή τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 3ο
      Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την υλοποίηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού στα γραφεία των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Τροχαίας (Τ.Τ. Αγρινίου & Α.Τ. Αμφιλοχίας).
Άρθρο 4ο
      Αρμόδιες υπηρεσίες για τη βεβαίωση των παραβάσεων μη καταβολής διοδίων (παραβ. άρθρου 29 παρ. 10 και 11 του Κ.Ο.Κ.), στους προαναφερόμενους σταθμούς διοδίων, ορίζονται κατά τόπο αρμοδιότητας το Τ.Τ. Αγρινίου και το Α.Τ. Αμφιλοχίας, αντίστοιχα.
      Με την έναρξη λειτουργίας του Β΄ Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, η αρμοδιότητα βεβαίωσης των ως άνω παραβάσεων θα περιέλθει αποκλειστικά σε αυτό.

 https://www.agriniopress.gr/

Σχόλια