Πρόταση για τους Αρχιφύλακες Μ.Α.Υ. Του Γεωργούλα Κωνσταντίνου Αρχιφύλακας ΜΑΥ
Του  Γεωργούλα Κωνσταντίνου Αρχιφύλακας ΜΑΥ *,

Ως Αστυνομικός και Αρχιφύλακας ΜΑΥ  Υποψήφιος  αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ με την ομάδα της ΔΕΚΑ, θα ήθελα να αναφερθώ στην κατηγορία των συναδέλφων που αδικήθηκε με τον τελευταίο νόμο Ν. 4472/2017   για τους  Αρχιφύλακες  ΜΑΥ, που μετά την εφαρμογή του εν λόγου  νόμου τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία της απαξίωση της οικονομικής και βαθμολογικής εξέλιξης των Αρχιφυλάκων ΜΑΥ που είναι καθημερινά δίπλα στον πολίτη από διάφορα μάχιμα και νευραλγικά πόστα της Ελληνικής Αστυνομίας .
Ζητώ από την ηγεσία του Υπουργείου μας, να εξετάσει το θέμα που έχει προκύψει με τους Αρχιφύλακες ΜΑΥ και να κάνει δεκτή την πρόταση μου, αναγνωρίζοντας το έργο μας, και διορθώνοντας την αδικία που έχουν υποστεί οι Αρχιφύλακες ΜΑΥ.  
Με σκοπό την άρση της αδικίας στον κλάδο μας προτείνω την τροποποίηση του άρθρου 126 του Ν. 4472/2017 ως ακολούθως :
Α) Κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2, περίπτωση Η «...και από 29 και άνω στο 10 οκλιμάκιο.
Β) Προσθήκη στο τέλος της ίδια παραγράφου «...μέχρι 31 έτη στο 10 ο κλιμάκιο, με 33 έτη στο 9 οκλιμάκιο, μέχρι 35 έτη στο 8 ο κλιμάκιο και από 35 και άνω στο 7 ο κλιμάκιο.
Την αντίστοιχη βαθμολογική εξέλιξη των ΕΠΟΠ, δηλαδή στα 26 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας να φέρουν τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. 
                    Κώστας Γεωργούλας Αρχιφύλακας (ΜΑΥ)
Υποψήφιος  αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ με την ομάδα της ΔΕΚΑ
  Πρόεδρος στο Ν.Ι.Δ . ΚΕΔΞ στον Δήμο Ξηρομέρου Δημοτικός ΣύμβουλοςΣχόλια