Απέρριψε η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ το αίτημα του ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ για τη στήριξη της Πράξης "Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Αλυζίας" στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

       Με απόφαση της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια, απορρίπτει την αίτησης στήριξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Αλυζίας Δ. Ξηρομέρου» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.
Αναλυτικά αναφέρει....

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αίτησης στήριξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Αλυζίας Δ. Ξηρομέρου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006190842 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 -την απόρριψη της πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλυζίας Ξηρομέρου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006190842 και συνολική Δημόσια Δαπάνη 595.000,00 €, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3057/07.08.2017 πρόσκλησης «Υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Δράση 4.3.4 ‘‘Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις’’», για τον κάτωθι λόγο:
      Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά ως προς τη βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίησή της, αφού λόγω της περιοχής που είναι εγκαταλελειμμένη χωρίς εντατικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου δεν φαίνεται να συμβάλλει σε επαρκή βαθμό στην προώθηση της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης.

Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Απόστολος Κατσιφάρας

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ... 

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:
http://xiromeronews.blogspot.com/2018/06/blog-post_151.html

Σχόλια