Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Tα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας


Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που έλαβαν χώρα την 30 Μαΐου 2018 στο εκλογικό Τμήμα της Αμφιλοχίας και την 31 Μαΐου 2018 στο εκλογικό Τμήμα του Αγρινίου.
Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και των ξεχωριστών ψηφοδελτίων και των δύο (2) εκλογικών τμημάτων, συνολικά ψήφισαν τριακόσια σαράντα ένα (341) μέλη της Ένωσης και βρέθηκαν τριακόσια τριάντα οχτώ (338) έγκυρα ψηφοδέλτια και τρία (3) άκυρα ψηφοδέλτια. Βρέθηκε, ότι έλαβαν οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι, τους σταυρούς προτίμησης που αναγράφονται δίπλα στο όνομα τους με την σειρά που καταγράφονται στο ψηφοδέλτιο:
Α. Ο συνδυασμός « ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ » με επικεφαλή τον ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Χρήστο έλαβε αριθμό ψηφοδελτίων 197 ως εξής:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος (ως επικεφαλής)
ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος                  121
ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος                       157
ΔΟΥΚΑΣ Πέτρος                          110
ΚΟΛΙΟΣ Νικόλαος                        65
ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Νικόλαος                55
ΝΤΟΥΠΗΣ Ευάγγελος                   41
ΡΕΒΥΘΗΣ Θεόδωρος                     60
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ Μαρία                90
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Αθανάσιος                 42
ΦΡΑΓΚΑΘΟΥΛΑΣ Αθανάσιος         73
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος (ως επικεφαλής)
ΑΥΔΗΣ Παναγιώτης                    87
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων  53
ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος                      144
ΚΟΛΙΟΣ Νικόλαος                       48
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Ιωάννης           70
ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος                  87
ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Νικόλαος              42
ΡΕΒΥΘΗΣ Θεόδωρος                   69
ΤΑΜΠΑΚΕΛΗΣ Δημοσθένης       69
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σωκράτης   84
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΛΥΔΑΣ Χαράλαμπος               67
ΤΑΜΠΑΚΕΛΗΣ Δημοσθένης       66
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Αθανάσιος               29
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Ιωάννης          98
ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος                 113
Β. Ο συνδυασμός « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ » έλαβε αριθμό ψηφοδελτίων 69 ως εξής:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ Σπυρίδων          28
ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ Ιωάννης            35
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος               18
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γρηγόριος                14
ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος                    61
ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος                   21
ΣΚΟΥΦΗΣ Λάμπρος                    42
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Γεώργιος                34
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σταύρος        17
ΧΑΪΚΑΛΗΣ Ιωάννης                   22
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ
ΓΑΛΛΙΑΣ Ιωάννης                     17
ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ Σπυρίδων          26
ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ Ιωάννης            27
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος               16
ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος                    56
ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος                   17
ΣΚΟΥΦΗΣ Λάμπρος                    37
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Γεώργιος                31
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σταύρος        14
ΧΑΪΚΑΛΗΣ Ιωάννης                   13
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ Ιωάννης             22
ΣΚΟΥΦΗΣ Λάμπρος                     31
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΑΛΛΙΑΣ Ιωάννης                      26
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Γεώργιος                39
Γ. Ο συνδυασμός « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Α.Σ.Κ.Α.Α.» με επικεφαλή τον ΖΑΦΕΙΡΗ Ανδρέα έλαβε αριθμό ψηφοδελτίων 65 ως εξής:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ανδρέας (ως επικεφαλής)
ΒΕΛΛΗΣ Ιωάννης                       33
ΒΛΑΧΟΣ Κωνσταντίνος               40
ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων                    30
ΓΙΩΤΑΚΗΣ Νικόλαος                 35
ΝΑΤΣΗΣ Αθανάσιος                   33
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος      46
ΣΕΛΙΜΑΣ Αθανάσιος                 35
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ανδρέας (ως επικεφαλής)
ΒΕΛΛΗΣ Ιωάννης                      28
ΒΛΑΧΟΣ Κωνσταντίνος              35
ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων                    24
ΓΙΩΤΑΚΗΣ Νικόλαος                34
ΝΑΤΣΗΣ Αθανάσιος                  31
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος     47
ΣΕΛΙΜΑΣ Αθανάσιος                32
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ανδρέας                48
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΠΡΕΣΙΑΚΑΣ Κωνσταντίνος    39
Δ. Ο συνδυασμός « ΧΑΡΑΥΓΗ » με επικεφαλή τον ΣΙΔΕΡΗ Παναγιώτη έλαβε αριθμό ψηφοδελτίων 7 ως εξής:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΙΔΕΡΗΣ Παναγιώτης (ως επικεφαλής)    7
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ
ΣΙΔΕΡΗΣ Παναγιώτης (ως επικεφαλής)      7
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ Παναγιώτης (ως επικεφαλής)     7
Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία και με το σύστημα της απλής αναλογικής και τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του Ν. 1264/82 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3938/11 και ισχύει, ο συνδυασμός «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» λαμβάνει πέντε (5) έδρες από τις εννέα (9) συνολικά έδρες του Δ.Σ. Τις υπόλοιπες τέσσερις (4) έδρες του Δ.Σ. λαμβάνουν: δύο (2) ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» και δύο (2) έδρες ο συνδυασμός « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Α.Σ.Κ.Α.Α.»
Για το Δ.Σ. εκλέγονται ως τακτικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας:
«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»
1 . ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος (ως επικεφαλής)
2 . ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος
3 . ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος
4 . ΔΟΥΚΑΣ Πέτρος
5. ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ Μαίρη
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»
1 . ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος
2 . ΣΚΟΥΦΗΣ Λάμπρος
« ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Α.Σ.Κ.Α.Α.»
1 . ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ανδρέας
2 . ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
Για αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκλέγονται επτά (7) ως τακτικά μέλη, τέσσερις (4) πρώτοι από τον συνδυασμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», δύο (2) πρώτοι από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»  και ένας (1) πρώτος από τον συνδυασμό « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Α.Σ.Κ.Α.Α.» και έχουν ως εξής:
«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»
1 . ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος (ως επικεφαλής)
2 . ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος
3 . ΑΥΔΗΣ Παναγιώτης
4 . ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»  
1 . ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος
2 . ΣΚΟΥΦΗΣ Λάμπρος
« ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Α.Σ.Κ.Α.Α.»
1 . ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ανδρέας
Ως εκπρόσωπος της Ε.Υ.Α. Ακαρνανίας στο συμβούλιο μεταθέσεων Δ.Α. Ακαρνανίας εκλέγεται ο ΚΟΛΥΔΑΣ Χαράλαμπος ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό μέλος ο ΤΑΜΠΑΚΕΛΗΣ Δημοσθένης από τον συνδυασμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ».
Τέλος, για την Ελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται ως τακτικά μέλη: ο ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος και ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Ιωάννης με τον συνδυασμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» και ο ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Γεώργιος από τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ». 
Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά χωρίς να διατυπωθεί ένσταση και έληξε με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής σήμερα 31/05/2018 και ώρα 19:00΄, σύμφωνα με τα αποφασισθέντα στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

Σχόλια