Παναγία Φοινικιά Αιτωλικού: Ένα μοναδικό αφιέρωμα (VIDEO)

Παναγία Φοινικιά Αιτωλικού: Ένα μοναδικό αφιέρωμα (VIDEO)
Στον παλαιό δρόμο Αιτωλικού-Μεσολογγίου, ανάμεσα στις αλυκές της λιμνοθάλασσας, σχηματίζεται μικρή νησίδα. Φιλοξενεί από το 1804 μικρό ναϊσκο, που είναι αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου. Ο ναός είναι περιμαντρωμένος.

Ο ναός είναι απλός μονόχωρος με δίρριχτη στέγη εξωτερικά. Ανατολικά σχηματίζεται πεντάπλευρη αψίδα με μικρό, μονόβολο, τοξωτό παράθυρο στη μέση. Στο αέτωμα του ανατολικού τοίχου διακρίνονται οι θέσεις τριών σκυφίων που υπήρχαν παλαιότερα. Οι τοίχοι είναι χτισμένοι με ελαφρά επεξεργασμένους λίθους. Κατά καιρούς φαίνεται ότι έγιναν πολλές επεμβάσεις,και τα τελευταία χρόνια άφθονη χρήση τσιμέντου. Στο υπέρθυρο της νότιας εισόδου σώζεται αετωματικό αψίδωμα με τοξωτή κόγχη,όπου αναγράφεται η χρονολογία της οικοδόμησης του ναϊσκου: 1804.
Στην πρόσοψη, στο υπέρθυρο της τοξωτής εισόδου, σχηματίζεται αβαθής κόγχη. Στο κάτω μέρος της κόγχης εξέχει ταινία από μαρμαρόπετρα, που έχει ανάγλυφο σκάλισμα: σταυρό στη μέση και κυμάτια στα άκρα..
Βιβλιογραφία: Βυζαντινή Αιτ/νία – Αθανάσιος Παλιούρας
Ανδρέας Κουτσοθανάσης

Σχόλια