ΕΦΚΑ: Πληρωμή δόσεων από ρυθμίσεις για οφειλέτες στον ΟΑΕΕ

ΕΦΚΑ: Πληρωμή δόσεων από ρυθμίσεις για οφειλέτες στον ÎŸÎ‘Î•Î•Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ.

Όσοι καταβάλλουν τις δόσεις των ρυθμίσεων μέσω παγίων εντολών, ότι οι δόσεις Ιουνίου και Ιουλίου 2018 θα εισπραχθούν ως εξής:

Στις 23/07/2018, για όσους βρίσκονται στη ρύθμιση Ν.4305/2014.

Στις 31/07/2018 - τελευταία εργάσιμη ημέρα, για όσους βρίσκονται στις λοιπές ρυθμίσεις (Ν.4152/13 - Πάγια Ρύθμιση, Νέα Αρχή και 4321/15).

Επομένως, οι οφειλέτες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει επαρκές ποσό στο λογαριασμό τους για την είσπραξη δύο (2) δόσεων μαζί στις παραπάνω ημερομηνίες.

Σχόλια