"Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κανδήλας".


Αστακός, 04 - 07 - 2018
Αρ. πρωτ.: 4831
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ο Δήμος Ξηρομέρου προτίθεται να προβεί στην διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού στα πλαίσια της διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:
ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ: Τ.Κ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α): 124.606,53 €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Σχόλια