ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ

Συνεχίζονται οι εργασίες για τον ηλεκτροφωτισμό του βοηθητικού γηπέδου στο Μοναστηράκι από τον Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας 

https://katounanews.blogspot.com

Σχόλια