Συνεχίζονται οι εργασίες εκτέλεσης του έργου, Διαμόρφωση Δυτικής και Ανατολικής εισόδου Βόνιτσας


Έγινε η αποδοχή ένταξης και πίστωσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ -ΛΕΥΚΑΔΑΣ)» στο ΠΔΕ 2018 και περί αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου και διενέργειας διαγωνισμού, και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως και ψηφίστηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου  μέχρι 31/12/2018.
Έργο που είχε ξεκινήσει με δυο μελέτες και δύο ξεχωριστές εργολαβίες του τότε Δημάρχου Ανακτορίου Γιώργου Αποστολάκη με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Θησέας» η πρώτη εργολαβία, καθώς επίσης η δεύτερη εργολαβία από το «Θησέα και το Πράσινο Ταμείο και θα τελειώσει με Δήμαρχο τον Γιώργο Αποστολάκη σαν δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας.


Περιληπτικά μερικές εργασίες που περιλαμβάνει είναι: Την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, την κατασκευή πεζοδρομίων και την κατασκευή ποδηλατοδρόμου (Πεζοδρόμιο, πλάτους 2,00 m, στην παρειά της Εθνικής Οδού Βόνιτσας – Αμφιλοχίας που βρίσκεται προς την πλευρά της θάλασσας. Ποδηλατόδρομος σε τμήμα της παρειάς της Εθνικής Οδού Βόνιτσας – Αμφιλοχίας που βρίσκεται προς την πλευρά της θάλασσας. (Το πλάτος του ποδηλατοδρόμου θα είναι ίσο με 2,50 m).

Την κατασκευή τμημάτων αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, την κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης, την κατασκευή πεζοδρομίου και την αποπεράτωση του ήδη υπάρχοντος πεζοδρομίου στην Νότια παρειά της Ανατολικής εισόδου. Την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων και την κατασκευή πεζοδρομίου στην Νότια παρειά της Δυτικής εισόδου της Βόνιτσας. Πεζοδρόμιο στην Νότια παρειά της Εθνικής Οδού Βόνιτσας – Αμφιλοχίας.


Η απαράδεκτη κατάσταση της εισόδου της Βόνιτσας πριν ξεκινήσει το έργο https://katounanews.blogspot.com/2018/07/blog-post_679.html

Σχόλια