ΔΕΗ: Επίδομα για επανασύνδεση ρεύματος

ΔΕΗ: Επίδομα για επανασύνδεση ρεύματος

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεκτείνεται το χρονικό όριο για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.
Το μέτρο αφορά καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος, στους οποίους έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, η δυνατότητα επανασύνδεσης με κάλυψη μέρους ή του συνόλου της οφειλής από τον ειδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε στις αρχές του έτους, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Επιτροπές στους δήμους αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάστση των αιτούντων και χορηγούν το ειδικό βοήθημα εφόσον:
- Η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου
- Ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 
Προϋπόθεση για τη λήψη του ειδικού βοηθήματος, η αποσύνδεη από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας νε έχει γίνει το αργότερο έως τις 300 Ιουνίου 2018.
Το ύψος του εφάπαξ του βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής (χρέος μαζί με προσαυξήσεις)
Αναλυτικά: 
- Για ύψος συνολικής οφειλής έως 6.000 ευρώ προβλέπεται ποσοστό κάλυψης 100%
- Για ύψος συνολικής οφειλής 6.001 - 9.000 ευρώ προβλέπεται ποσοστό κάλυψης 70%
- Για ύψος συνολικής οφειλής 9.001 - 12.000 ευρώ προβλέπεται ποσοστό κάλυψης 50%
- Για ύψος συνολικής οφειλής πάνω από 12.000 ευρώ προβλέπεται ποσοστό κάλυψης 30%
Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο αριθμός των οποίων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ είναι:

- Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενα κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος έως το ποσό των 180.000 ευρώ 
- Το ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα όρια του πίνακα 
- Η τετραμημηνιαία κατανάλωση να μην υπερβαίνει τα όρια που περιγράφονται στον πίνακα 
Pinakas

Σχόλια