Προσλήψεις γιατρών στην ΑΕΜΥ Α.Ε – Ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρώτη ειδικότητα

Προσλήψεις γιατρών στην ΑΕΜΥ Α.Ε – Ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρώτη ειδικότητα

Ειδικευμένους γιατρούς ως εξωτερικούς συνεργάτες, με σύμβαση διάρκειας έως ένα έτος και καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών, αναζητά η ΑΕΜΥ Α.Ε. για την υποστήριξη των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Αποκατάστασης στις δομές, «Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού» και «Κέντρο Υγείας – Αποκατάστασης – Αποθεραπείας Κερατέας - Κ. Πρίφτης».
Συγκεκριμένα, η ΑΕΜΥ δημοσίευσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για έναν ιατρό, ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής. Η συνεργασία αφορά σε 4ωρηπαροχή ιατρικών υπηρεσιών, 3 ημέρες την εβδομάδα με μηνιαία μικτή αμοιβή 1.000,00 ευρώ. Η παροχή των υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας των παραπάνω μονάδων της ΑΕΜΥ, όπως αυτό καθορίζεται.
Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων που θα υποβάλουν σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη, στην οποία θα κληθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο χρονικό διάστημα από 16/07/2018 έως και 19/07/2018, ώρα 14.00.
Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς ή γ) η ημερομηνία και ώρα υποβολής αυτοπροσώπως. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ιατρών των οποίων οι αιτήσεις σε περίπτωση αποστολής, θα παραληφθούν από την ΑΕΜΥ το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι τις 23/07/2018, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα ληφθούν/υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος ΕΔΩπηγη:www.newsbomb.gr

Σχόλια