ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ πάσα χρήση πυρός λόγω αυξημένης επικινδυνότητας

Επανέρχεται ο Δήμος Ξηρομέρου και μας υπενθυμίζει ότι: 
     Βάση της Πυροσβεστικής Διάταξης 1/2018 της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας σας γνωρίζουμε ότι κατά την περίοδο από 1-5-2018 έως 31-10-2018:
Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι
Πάσα χρήση πυρός λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, σε:
1.-Δάση και Δασικές εκτάσεις .
2.-Χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους............      Επίσης απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 1-5-2018 μέχρι και 31-10-2018 , χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη.

Εκ του Δήμου Ξηρομέρου

Σχόλια