Σε ποια χωριά θα γίνουν οι παιδικές χαρές στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας με την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Προυπολογισμού 292.594,40 €

Μετά την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της Πράξης:«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας» συνολικού προϋπολογισμού 292.594,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας. 

Πληροφορίες του KATOUNA NEWS αναφέρουν πως παιδικές χαρές εκτός από αυτές που έγιναν, θα γίνουν και νέες στα παρακάτω χωριά:Μοναστηράκι, Αετό, Κωνωπίνα, Αχυρά, Κατούνα (κατωμερήσια) Κομποτή, Τρύφου, Δρυμό, Παλιάμπελα, Θύρρειο,  2  Πάλαιρο, Περατειά και στον Άγιο Νικόλαο. 

https://katounanews.blogspot.com/2018/10/29259440.html

Σχόλια