Προσλήψεις 20 ατόμων με 5 ημερομίσθια στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

       Στην πρόσληψη 20 εργατών γενικών καθηκόντων προβαίνει ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, το μήνα Νοέμβριο, για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο.     
           Οι ενδιαφερόμενοι (από 18 μέχρι 65 ετών) θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση  και να την υποβάλουν εντός 5 ημερών, στα γραφεία του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας -τηλ: 2643360102 (υπεύθυνη για την παραλαβή Αργυρού Ασπασία) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.....

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.......

ΔΕΙΤΕ ΚΙ ΕΔΩ:

Σχόλια