Προσέλαβε 20 άτομα για 5 μεροκάματα ο Δήμος ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ για το Νοέμβριο

       Συνολικά 20 εργάτες γενικών καθηκόντων οι οποίοι θα κάνουν μέχρι πέντε μεροκάματα, προσέλαβε ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας για το Νοέμβριο 2018.

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας με απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια ανακοινώνει: 
        Την πρόσληψη με ημερομίσθιο των κάτωθι 20 ατόμων για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (λόγω ότι ο Δήμος μας είναι τουριστικός προορισμός και της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών), αλλά και λόγω της έλλειψη προσωπικού στο Δήμο μας, χρειάζεται να απασχοληθεί εργατοτεχνικό προσωπικό για τις εργασίες καλλωπισμού που πρέπει να γίνουν στο Δήμο μας και τον καθαρισμό από τη βλάστηση του δημοτικού οδικού δικτύου αλλά και την επιδιόρθωση του, για το μήνα Νοέμβριο του έτους 2018,και μέχρι πέντε (5)ημερομίσθια έκαστος τον μήνα....

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ...

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΙ ΕΔΩ:

Σχόλια