Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία 2012-2016 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε σήμερα 20-11-2018 η διαδικασία ανάρτησης καταστάσεων πληρωμής για το έτος εφαρμογής 2016 της δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία.

Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους αναρτήθηκαν στον Πινάκα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ( Διοικητήριο Π.Ε. , Κύπρου 30, Ι.Π. Μεσολογγίου). Επί των αναρτημένων καταστάσεων πληρωμής στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ  Π.Ε. Αιτωλ/νίας οι απορριφθέντες παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης.
Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων. Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 608  δικαιούχους παραγωγούς σε σύνολο  996   αιτήσεων και με συνολικό ποσό πληρωμής 3.430.533,62 ευρώ.
Με την αποστολή των παραπάνω καταστάσεων ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα  Βιολογική  Γεωργία–Κτηνοτροφία 2012-2016. Απομένουν οι αποστολές των καταστάσεων με τις ενστάσεις των παραγωγών που δεν συμπεριελήφθησαν μέχρι τώρα στις πληρωμές λόγω προβλημάτων στις αιτήσεις εφαρμογής τους (προβλήματα στους διασταυρωτικούς ελέγχους, έλλειψη παραστατικών, κλπ). Την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων αναλαμβάνει πλέον ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Αιτωλ/νίας έφερε σε πέρας ένα δύσκολο πρόγραμμα που στην πορεία του υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα για τα  διάφορα στάδια εφαρμογής. Προχώρησε σε προέγκριση ή αδειοδότηση χιλιάδων αιτημάτων για τις σταβλικές εγκαταστάσεις με εξέταση των φακέλων και επιτόπιους ελέγχους.
Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  κ. Χριστίνα Σταρακά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Βιολογική Κτηνοτροφία – Γεωργία 2012-2016 δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ολοκληρώσαμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας καθώς η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  διαχειρίστηκε το μεγαλύτερο όγκο αιτήσεων, ένταξης και διεκπεραίωσης πληρωμών σε ποσοστιαίες  αναλογίες και σε απόλυτους αριθμούς από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε πως η ΔΑΟΚ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έφερε εις πέρας το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, όπου εντάχθηκαν 1106 παραγωγοί με συνολικό βεβαιωμένο ποσό 12.264.780,98 ευρώ, το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, όπου έχουν ενταχθεί 1135 κτηνοτρόφοι  με συνολικό βεβαιωμένο ποσό24.280.586,49 ευρώ και το πρόγραμμα Σπάνιων Φυλών όπου εντάχθηκαν  55κτηνοτρόφοι με συνολικό βεβαιωμένο ποσό ( απομένει 1 χρόνος εφαρμογής)2.539.007,45 ευρώ. Είναι πόροι που τους είχαν ανάγκη οι τοπικές οικονομίες και οι οποίοι βοήθησαν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας να αντεπεξέλθουν στις μεγάλες αντιξοότητες της παρατεταμένης οικονομικής κρίση. Ο πρωτογενής τομέας, όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας έχει αποδείξει πως μπορεί να αποτελέσει τη λύση για ανάκαμψη και ανάπτυξη όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα».

Σχόλια