Έξι (6) προσλήψεις στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ δήμου Ακτίου-Βόνιτσας | ΠΕ Νηπιαγωγών 1, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 1, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 2 και ΔΕ Μαγείρων 2

         To ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» ανακοίνωσε τις συμβάσεις με δύο προκηρύξεις για τηνπρόσληψη εκτάκτου προσωπικού έξι (6) ατόμων σύνολο ήτοι:

ΣΟΧ 1: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (1), ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (2) και ΔΕ Μαγείρων (2)

ΣΟΧ 2: ΠΕ Νηπιαγωγών (1) 
       με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 31.7.2019, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας..........ΠΡΟΣΟΧΗ: 
       Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Παιδικός Σταθμός Βόνιτσας), Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Τ.Κ.: 30002 Βόνιτσα, υπόψη κας Λάμπρη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2643022232).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ: 
Σχόλια