ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ δήμου Ακτίου-Βόνιτσας: Οι πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού Έξι (6) ατόμων (Νηπιαγωγών 1, Βρεφονηπιοκόμων 1, Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 2 και Μαγείρων 2) | ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

      Τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στις δυο προκηρύξεις ΣΟΧ/1 και 2/2018, ανακοίνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Μέριµνας και Ανάπτυξης ∆ήµου Ακτίου-Βόνιτσας, που αφορά στην πρόσληψη Έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 31.7.2019, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, ήτοι: 

ΣΟΧ 1: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (1), ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (2) και ΔΕ Μαγείρων (2).... 

και ΣΟΧ 2: ΠΕ Νηπιαγωγών (1) ..........
ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ....

  
Πίνακας κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1:

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΟΧ/1:
..................................................................

Πίνακας κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 2:
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΟΧ/2:

Σχόλια