Αναρτήθηκαν οι κρίσεις των ταξίαρχων στην διαύγεια

Διαβάστε ποιοι ταξίαρχοι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 1 Νοεμβρίου 2018 , μετά από πρόταση 
της 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
:
Α.
Προάγονται,  στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού,  οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της
Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως


Κυριαζόπουλος Κωνσταντίνος

Γιάννινας Γεώργιος

Καστάνης Γεώργιος

Αϊβαζίδης Αβραάμ

Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος

.
Προάγονται ,  ενόψει  αυτεπάγγελτης  αποστρατείας, στο  βαθμό  του  Υποστρατήγου  εκτός  οργανικών ,  ως ακολούθως 

Φωτόπουλος Ευάγγελος

Καλύβας Κωνσταντίνος

Χαρώνη Παναγιώτα

Στεργιόπουλος Δημήτριος

Βουτσελάς Κωνσταντίνος

Νικολιδάκης Γεώργιος

Λυδάκης Εμμανουήλ

Ματσούκας Ιωάννης

Τσίρος Σπυρίδων

Φεύγας Θωμάς

Λουζιώτης Κωνσταντίνος

Ντόντης Ηλίας

Γατσουνιάς Δημήτριος

Μπασιούκας Αθανάσιος

Τσακίρης Θεολόγος

Λασπιάς Δήμος

Καριανάκης Βασίλειος

http://www.bloko.gr/2018/11/blog-post_25.html

Σχόλια