Έπιασαν δουλειά κι άλλα 4 άτομα με 8μηνα στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ)

        Έπιασαν δουλειά πρώτα 15 άτομα που δημοσιεύσαμε (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), ακολούθησαν κι άλλοι 3 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), μετά 42 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), στη συνέχεια προσλήφθηκαν κι άλλοι 5 εργαζόμενοι (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) και τώρα προσλήφθηκαν και άλλοι 4 εργαζόμενοι από το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και έτσι μέχρι στιγμής έχουν προσληφθεί 69 άτομα. Όμως είχαμε μια Ακύρωση πρόσληψης και άρα έχουν προσληφθεί 68 άτομα. 

           Υπογράφηκε από το δήμαρχο Γιώργο Αποστολάκη, η απόφαση πρόσληψης και τοποθέτησης 4 ατόμων, διάρκειας 8 μηνών, από το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας στο πλαίσιο της ∆ράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014- 2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο....

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ...


Σχόλια