ΟΧΙ του Φορέα Ιωαννίνων στα σκουπίδια της Λευκάδας

   Απορρίφθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων του Νομού Ιωαννίνων το αίτημα που είχε κατατεθεί από τον Δήμο Λευκάδας για την μεταφορά των απορριμμάτων του νησιού στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων.

         Η απόρριψη έχει περισσότερο τυπικό χαρακτήρα και όχι ουσιαστικό, καθώς ο Φορέας προς το παρόν, δεν έχει καμία δικαιοδοσία επί του εργοστασίου. Όλες οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες ανήκουν στην Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία αν γίνει αποδέκτης του ίδιου αιτήματος, θα το εξετάσει για να αποφασίσει σχετικά.
     Παρά ταύτα ο Φορέας, δεν συμφώνησε σε μία τέτοια ενέργεια και ως προς το σκέλος που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, αυτή της εναπόθεσης του υπολείμματος στον ΧΥΤΑ Ελληνικού, είναι κάθετα αντίθετος......          Το αίτημα της Λευκάδας άλλωστε αφορούσε τόσο στην επεξεργασία δέκα χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από την μονάδα ΑΣΑ, όσο και της διάθεσης του υπολείμματος στην Ήπειρο.
        Στη συνεδρίαση του Φορέα αποφασίστηκε ακόμη η μείωση των τελών για τους Δήμους κατά 10% προκειμένου να γίνει η εναπόθεση του υπολείμματος των απορριμμάτων τους στο Ελληνικό ενώ εγκρίθηκε και ο προυπολογισμός για τη νέα χρονιά.
         Κατά τα λοιπά διευκρινίστηκε προς όλα τα μέλη ότι ο Φορέας δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα με το εργοστάσιο που ξεκίνησε την λειτουργία του, ούτε με τα τέλη που θα κληθούν να καταβάλουν οι Δήμοι μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας.
      Όλα αυτά έχουν μεταβιβαστεί στην Περιφέρεια, η οποία θα λάβει τις σημαντικές και κρίσιμες αποφάσεις.
      Ο ρόλος του ΦΟΔΣΑ αναμένεται να γίνει καθοριστικός όταν συγκροτηθεί σε επίπεδο περιφέρειας και τεθεί σε εφαρμογή το νέο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί. Ουσιαστικά με την ανάληψη καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών.

epiruspost.gr
https://www.agriniopress.gr

Σχόλια