ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ: Απόφαση επιλογής πρακτορείου για την εκδρομή της Α' Λυκείου στην ΑΘΗΝΑ

         Σήμερα Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου-Λυκειακών Τάξεων ΠΑΛΑΙΡΟΥ, κ. Δημήτριου Δάγλα,συγκλήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, για την διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α' Λυκείου Παλαίρου, στην Αθήνα από 31/1 έως 1/2/2019. 
      Η επιτροπή αξιολόγησε όλες τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων, συνέκρινε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις τιμές τους και επέλεξε ομόφωνα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες να αναθέσει τη διεξαγωγή της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο KOSMAS TOURS, ΠΡΕΒΕΖΑ, διότι έκρινε ως πλέον συμφέρουσα την προσφορά του.
      Αναλυτικά η Πράξη Επιλογής Ταξιδιωτικού Γραφείου για εκδρομή της Α' Λυκείου Παλαίρου:

ΘΕΜΑ: Πράξη  Επιλογής Ταξιδιωτικού Γραφείου  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Λ.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ

          Σήμερα Δευτέρα 17/12/2018 και ώρα 11..00 π.μ στο γραφείο του Διευθυντήέγινε η αποσφράγιση των προσφορών για την  διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει το σχολείο στην Αθήνα (31/1 -1/2/2019).
   Ως συμφέρουσα προσφορά επιλέχθηκε αυτή του πρακτορείου: KOSMAS TOURS, Λεωφόρος Ειρήνης 44, ΠΡΕΒΕΖΑ 

Ο Διευθυντής 
Δάγλας Ν. Δημήτριος 
Μηχ. Αυτ/σμού ΠΕ20, Msc Εκπ/κής Ψυχολογίας

Σχόλια