Ανοίγουν 295 θέσεις στον Δήμο Αγρινίου μέσω προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Αναλυτικά η κατανομή και οι ειδικότητες

Νέο οκτάμηνο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας πρόκειται να «τρέξει» πολύ σύντομα από τον ΟΑΕΔ, το οποίο ανοίγει 295 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αγρινίου και 90 θέσεις στον Δήμο Ναυπακτίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να κάνουν τις αιτήσεις τους μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Συνολικά το πρόγραμμα, σε όλη τη χώρα, ανοίγει 8.933 θέσεις σε 56 Δήμους και 37 περιβαλλοντικούς φορείς της χώρας.Πληρωμή με τον νέο κατώτατο μισθό

Οι ωφελούμενοι του εν λόγω προγράμματος θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν αυξημένες αποδοχές από τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, αφού μέχρι σήμερα έπαιρναν 495,25 ευρώ τον μήνα, αλλά με τις αυξήσεις που έρχονται από 1η Φεβρουαρίου, ο κατώτατος θα προσαρμοστεί γύρω στα 640 ευρώ τον μήνα.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ με ηλικία από 18 ετών και άνω, αλλά θα δοθεί έμφαση σε αυτούς που είναι μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών) και μάλιστα στους άνω των 45 και 55 ετών, οι οποίοι θα έχουν και την μεγαλύτερη μοριοδότηση.

Τα κριτήρια

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:
  • χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
  • χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα
  • αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια
  • ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2017, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής: Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Τριάντα (30) μόρια Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Είκοσι πέντε (25) μόρια Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Είκοσι (20) μόρια Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ Δέκα (10) μόρια Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Μηδέν (0) μόρια Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ
  • Ηλικία 18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια30 έως 44 ετών Είκοσι πέντε (25) μόρια45 έως 54 ετών Τριάντα πέντε (35) μόρια 55 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια
  • αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
  • γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων
  • δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια
  • ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια
  • εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: είκοσι (20) μόρια
Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων στον Δήμο Αγρινίου και στον Δήμο Ναυπακτίας:


ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ2
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ18
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ4
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ5
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ95
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ8
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ5
ΓΕΩΠΟΝΩΝ3
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ2
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ23
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ5
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ20
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ10
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ17
ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ8
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ4
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ2
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ4
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ8
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ2
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB4
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ1
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
                          ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ28
ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ2
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ3
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ1
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ1
ΔΑΣΚΑΛΩΝ2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ2
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ2
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ2
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ1
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ4
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB2
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΦΥΛΑΚΕΣ1
ΑΧΑΙΑΣ2
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ – ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΦΥΛΑΚΕΣ1

Σχόλια