Δ.Α. Ακαρνανίας: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο

Δ.Α. Ακαρνανίας: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο«Μερική άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της Δ.Α. Ακαρνανίας».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
  2. Την υπ’ αριθ. 2501/14/13 από 03/01/2019 απόφασή μας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)
  1. Την ΑΡΣΗ της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, των φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων και των λεωφορείων, η οποία είχε επιβληθεί με την ανωτέρω (β) σχετική, λόγω ύφεσης των δυσμενών καιρικών φαινομένων και εξομάλυνσης της οδικής κυκλοφορίας, στο κάτωθι οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας:
α. Στο τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, από την χ/θ 20+000 (όρια Τ.Κ. Ποταμούλας), έως την χ/θ 52+400 (γέφυρα Επισκοπής – όρια με Ν. Ευρυτανίας),
β. Στο τμήμα της Επαρχ. Οδού Αγρινίου – Εμπεσού – Άρτας, από την χ/θ 73+000 (Τ.Κ. Πατιόπουλου), έως την χ/θ 93+000 (Καθαροβούνι Τ.Κ. Φλωριάνας),
γ. Στο τμήμα της Επαρχ. Οδού Αμφιλοχίας – Εμπεσού, από το 10ο χλμ έως το 20ο χλμ.,
  1. Την ΣΥΝΕΧΙΣΗ της προσωρινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων και των λεωφορείων στο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Καλλιθέας – Προυσού, από το 1ο χλμ έως το 18ο χλμ (θέση Αραποκέφαλα), καθώς και την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στο ως άνω οδικό τμήμα, όλων των λοιπών κατηγοριών οχημάτων που δεν φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες.
  2. Της παρούσας απόφασης εξαιρούνται :
α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας,
β. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι,
γ. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ., κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ (2)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010
ΑΡΘΡΟ (3)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου.
ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ταξίαρχος

Σχόλια