Επίδομα ενοικίου: Αυτά είναι τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά


Τι προβλέπει το τελικό σχέδιο – Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) απομένει για να ξεκινήσει η επιδότηση ενοικίου και στέγασης. Πρόκειται για δύο διαφορετικές ενισχύσεις. Εν αναμονή της σχετικής ΚΥΑ που θα ορίζει τις λεπτομέρειες, σημειώστε τα διαθέσιμα δεδομένα.

Επιδότηση ενοικίου

Θα κυμαίνεται από 70-210 ευρώ το μήνα.
Κριτήρια
 • Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 17.500 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη (και πάνω) ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 21.000 ευρώ
 • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και μέχρι τον ποσού των 180.000 ευρώ
 • Το ύψος των καταθέσεων, η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων ορίζεται έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 3.500 για κάθε επόμενο μέλος και ως τα 21.000 ευρώ
Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου θα έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2019, ενώ το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 400.000.000 ευρώ και αφορά περίπου 300.000 νοικοκυριά.

Επιδότηση στεγαστικού δανείου

Θα κυμαίνεται από 50-70 ευρώ το μήνα.
Κριτήρια
Το εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να κυμανθούν ως εξής:
 • έως 8.000 ευρώ για τους οικονομικά ασθενέστερους
 • έως 10.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
 • έως 30.000 ευρώ για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά
Σημαντικό: Το Δημόσιο αναμένεται να καταβάλει το ένα τρίτο της μηνιαίας δόσης του δανείου, το οποίο πρέπει να είναι συνδεδεμένο μόνο με την πρώτη κατοικία.

Αιτήσεις – δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις και για τα δύο είδη ενισχύσεων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα βασικά δικαιολογητικά είναι τα εξής:
 • Ενεργό και ανανεωμένο μισθωτήριο συμβόλαιο της κατοικίας που ενοικιάζουν
 • Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης
 • Αποδεικτικό τραπεζικών καταθέσεων ή και στεγαστικού δανείου
 • Σε περίπτωση ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας θα χρειαστεί η αποτίμηση της αντικειμενικής της αξίας
 • Τραπεζικός λογαριασμός με ΙΒΑΝ που να συνδέεται με τον ΑΦΜ τον δικαιούχου

Σχόλια