ΟΑΕΔ: Νέα δεδομένα για το πρόγραμμα των 3.000 θέσεων

Πρόσκληση εγγραφής των παρόχων στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση τη
ς πιλοτικής δράσης κατάρτισης των εγγεγραµµένων ανέργων του ΚΠΑ2 
Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, µε τουλάχιστον 6 µήνες ανεργίας, εξέδωσε ο
 Οργανισμός.

Η δυνατότητα εγγραφής την Τρίτη (12/3).
Αντικείµενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 45 ετών και 
άνω, εγγεγραµµένων στο µητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, κατοίκων των 
∆ήµων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν κατάρτιση σε βασικές, οριζόντιες και
 κάθετες δεξιότητες, καθώς επίσης και πρακτική άσκηση.
Ειδικότερα, το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης,
 συνολικής διάρκειας µέχρι 600 ωρών:
Για αναβάθµιση των οριζόντιων ή/και των τεχνικών δεξιοτήτων µε σκοπό τη
 βελτίωση της απόδοσης ή/και την εξειδίκευση στο επάγγελµα/ειδικότητα
 που ασκούν
Για απόκτηση Ολοκληρωµένων τεχνικών δεξιοτήτων για απόκτηση νέου
 επαγγέλµατος/ειδικότητας, καθώς και δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης 
συνολικής διάρκειας 120 ωρών
Επίσης, προβλέπεται πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και
 δεξιοτήτων, όπου υπάρξουν σχετικά σχήµατα πιστοποίησης
Τα επαγγέλµατα/ειδικότητες στα οποία θα καταρτιστούν οι ωφελούµενοι, στην
 παρούσα φάση είναι τα εξής:
  1. Υπάλληλος γραφείου
  2. Πωλητής Λιανικού Εµπορίου
  3. Πωλητής Χονδρικού Εµπορίου
  4. Αποθηκάριος
  5. Εργάτης Αποθήκης
  6. Φύλακας κτιρίων
  7. Χειριστής Κλαρκ
  8. Οδηγός Βαρέων Φορτηγών
  9. Μπουφετζής
  10. Σερβιτόρος
Τα προγράµµατα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης που θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων.
 https://www.aftodioikisi.gr

Σχόλια