Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου | Σάββατο 30.3.2019

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου θα διεξαχθούν το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019. Η Ειδική Συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί και για τις 12:00 έχει προγραμματιστεί η Τακτική Συνεδρίαση.

Η ατζέντα της ειδικής συνεδρίασης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε ειδική συνεδρίαση την τριακοστή (30η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

         Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, ο Ορκωτός Λογιστής Στραβοδήμος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δημητρίου Παντελής, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα............


----------------------------------
Η ατζέντα της τακτικής συνεδρίασης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την τριακοστή (30η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019,  ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη  απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019. 
2.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΑΕ 571).
3.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ ΤΗΣ ΠΡΑΞΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ Α)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 241.935,48 (ΠΛΕΟΝ 58.064,52 € ΦΠΑ) ΚΑΙ Β)-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 57.006,92 (ΠΛΕΟΝ 13.681,66 € ΦΠΑ).
4.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ KAI ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΤΟΥ Ν. 4509/2017 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ‘ΛΑΜΠΡΑ’ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΕΩΣ Χ.Θ.3+880 ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ).
5.-ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ΟΥ KAI 2ΟΥ ΠΚΝΤΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ.
6.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΕΤΟΥΣ 2019.
7.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΕΤΟΥΣ 2019.
8.-ΑΠΟΔΟΧΗ KAI ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.
9.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΕΛ (Β ΦΑΣΗ)’.
10.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ’.
11.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 101/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 177/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ KAI ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
12.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
13.-ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
14.-ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ).
15.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 2/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
16.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 2020-2023.
17.-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΣΙΜΟΣ - ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
1.-Βραχάς Παναγιώτης - Φυτείες
2.-Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3.-Γεωργούλας Κωνσταντίνος - Χρυσοβίτσα
4.-Κακούρης Ηλίας - Αρχοντοχώρι
5.-Καυμενάκης Σπυρίδων - Αρχοντοχώρι
6.-Λιβάνης Θεόδωρος - Ενταύθα
7.-Μουρκούσης Βασίλειος - Κανδήλα
8.-Ναούμης Νικόλαος - Παλαιομάνινα
9.-Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
10.-Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
11.-Τόγιας Χρήστος - Παλαιομάνινα
12.-Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
13.-Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα - Ενταύθα
14.-Βελόνας Απόστολος - Βάρνακα
15.-Ζορμπάς Ιωάννης - Αθήνα
16.-Καρφής Θωμάς - Ενταύθα
17.-Κολοβός Χρήστος - Φυτείες
18.-Μητσάνης Ζώης - Ενταύθα
19.-Ταμπάκης Ηλίας - Μύτικα
20.-Μάντζαρης Ελευθέριος - Ενταύθα
21.-Τζαχρήστας Παναγιώτης - Φυτείες
22.-Κομπλίτσης Δημήτριος - Αγρίνιο
23.-Καλαντζής Νικόλαος  Φυτείες
24.-Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
25.-Λαϊνάς Κωνσταντίνος - Ενταύθα
26.-Γκόλιας Παναγιώτης - Κανδήλα
----------------------
Κοινοποίηση.
27.-Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28.-Πρόεδροι ΤΚ Δήμου

Σχόλια