Δημήτρης Κωνσταντόπουλος: Ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με την αδειοδότηση μονάδων από βιορευστά στις Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος: Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση με θέμα "Αδειοδότηση μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αξιοποίηση βιορευστών στις Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου."

 Με τις υπ. αριθμ. 303535/11.2.2019, 30562/11.2.2019 και 30614/11.2.2019 αποφάσεις της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος-Ιονίου (Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος)ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή τριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά σε θέση της τοπικής κοινότητας Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου......

  

         Στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών, ενάμιση χρόνο νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2017, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Π.Δ.Ε.) είχε αποστείλει το με αρ, πρωτ. 209643/1180/27-7-2017 έγγραφο στο Δήμο Ξηρόμερου για τις τρεις αιτήσεις εγκατάστασης των ως άνω μονάδων στην περιοχή Φυτειών, με την επισήμανση ότι οι τοπικοί φορείς έπρεπε να γνωμοδοτήσουν έως τις 15-8-2017. Παρά το πιεστικό χρονικό πλαίσιο, έγινε συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Φυτειών στις 4-8-2017, χωρίς όμως το Συμβούλιο να έχει κατάλληλη και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Έχοντας όμως καλή πίστη απέναντι στην εμπειρία της Π.Δ.Ε., γνωμοδότησε κατ’ αρχήν θετικά για την εγκατάσταση των μονάδων αυτών. 

         Ζήτησε, ωστόσο, να έχει έγγραφη ενημέρωση και διαβεβαίωση ότι δεν θα υφίστατο καμία ρύπανση του περιβάλλοντος και κατ’ ακολουθία υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων των όμορων κοινοτήτων. Κι ενώ δεν υπήρξε απάντηση στο παραπάνω αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε. απέστειλε νέο έγγραφο με αριθμό πρωτ. 105053578/2-4-2018, με το οποίο ζητούσε τη γνωμοδότηση για εγκατάσταση νέας μονάδας βιορευστών εντός της χρονικής περιόδου από 4-4-2018 έως 25-5-2018. 
       Καθώς όμως το Τοπικό Συμβούλιο δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση στο πλαίσιο της προηγούμενης γνωμοδότησής του, απέστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το με αριθμό πρωτ. 2398/25-4-2018 έγγραφό του με το οποίο γνωστοποιούσε την ανάκληση της προηγούμενης γνωμοδότησής του και την παράθεση μιας σειράς επιχειρημάτων τα οποία καταδεικνύουν ότι οι μονάδες αυτές θα προκαλέσουν την υποβάθμιση και τον μαρασμό στην ευρύτερη περιοχή κα ζητούσε την απόρριψη της αδειοδότησης για την εγκατάστασή τους. 

        Η θέση εγκατάστασης των μονάδων αυτών είναι μια περιοχή με μοναδική φυσική ομορφιά, σπάνια περιβαλλοντολογική καθαρότητα, πλούσιο και πεντακάθαρο υδροφόρο ορίζοντα (αποτελεί λεκάνη που απολήγουν υπόγεια ύδατα των Ακαρνανικών Ορέων με τις γνωστές πηγές ΚΟΡΠΗ) και πλούσια βιοποικιλότητα. Αποτελεί οροπέδιο, σε επαφή και απόληξη στη λίμνη Οζερός και περικλείεται από οκτώ (8) συνολικά γειτονικές ακμάζουσες κοινότητες και ειδικότερα τις τοπικές κοινότητες Φυτείες, Παππαδάτου, Μπαμπίνη, Μαχαιρά, Σκουρτού, Αετό, Πρόδρομο και Χρυσοβίτσα, στις οποίες διαμένουν, απασχολούνται και διαβιούν, με τις οικογένειές τους, χιλιάδες κάτοικοι. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών ασχολούνται αποκλειστικά και κατά κύριο επάγγελμα με γεωργικές και αγροτικές εργασίες και έχουν αναπτύξει βιολογικές καλλιέργειες μηδικής (τριφυλλιού), αραβοσίτου, ρεβιθιών, φακών, καθώς  και βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
         Στην περιοχή και μάλιστα σε γειτνίαση με τις θέσεις που αφορούν οι αιτήσεις αδειοδότησης, βρίσκεται το γνωστό ιστορικό και ακμάζων μοναστήρι της Παναγίας Λιγοβιτσίου (διαβιούν δεκάδες μοναχές), με το ιστορικό κάστρο της, τα αρχαία και επιβλητικά κάστρα της Πόρτας της Μπαμπίνης και των αρχαίων Φοιτιών (Φυτειών), οι γειτονικές αρχαιότητες Κόροντα Χρυσοβίτσας- χώρος ο οποίος οριοθετήθηκε πρόσφατα κατά τις διατάξεις του  ν. 3028/2002-  πολλά ιστορικά και άριστα συντηρούμενα εξωκλήσια και πλήθος παλαιών πηγαδιών, που αποτελούν κυριολεκτικά αριστοτεχνήματα και σημεία αναφοράς και βιωμάτων των κατοίκων της περιοχής.
          Επίσης, στην περιοχή βρίσκεται σε απόσταση  μικρότερη των 500μ. από  τα όρια  του οικισμού Χρυσοβίτσας, το αυτοφυές Δάσος της Βελανιδιάς, με το γνωστό και προστατευόμενο από την UNESCO είδος βελανιδιάς και η λίμνη Οζερός με την πλούσια βιοποικιλότητα και ιδίως τα σπάνια είδη ψαριών και πουλιών, τμήμα που είναι ενταγμένο στο NATURA 2000 (Βλ. ΣτΕ 910/2008 & 209/2008).

         Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η πιθανή εγκατάσταση και λειτουργία ενός τέτοιου είδους έργου στην περιοχή αυτή, θα έχει αναμφίβολα αρνητικές επιπτώσεις στις επαγγελματικές  δραστηριότητες των κατοίκων, δεδομένου ότι οι βιολογικές καλλιέργειες δεν είναι συμβατές με τη λειτουργία των εν λόγω μονάδων. Επίσης, σύμφωνα με τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις τρεις μονάδες παραγωγής από βιορευστά, ισχύος 300KW, 1ΜW και 1MW, επισημαίνεται ότι κατά τη λειτουργία τους θα γίνονται εκπομπές αερίων ρύπων στους οποίους περιλαμβάνονται τα καυσαέρια, τα οποία έχουν περίπου την ίδια σύσταση με αυτά της καύσης DIESEL, με αυξημένα τα επίπεδα οξειδίων του αζώτου (NOx). 
       Τέλος, αξίζει  να σημειωθεί  ότι δεν αναμένεται ωφέλεια για την περιοχή  και  τους κατοίκους της από την υλοποίηση της παραπάνω επένδυσης, ούτε στον τομέα της απασχόλησης εργατικού δυναμικού της περιοχής ως αντιστάθμισμα των επιβλαβών συνεπειών  της  επένδυσης, αφού δεν υπάρχει οποιαδήποτε υπόσχεση και πολύ περισσότερο  δέσμευση για πρόσληψη προσωπικού από την περιοχή. 

          Κατόπιν των ανωτέρω, η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη, οι πολίτες και τοπικοί φορείς τάσσονται κατά της λειτουργίας των εν λόγω μονάδων.Το Τοπικό Συμβούλιο Φυτειών με την υπ’αριθμ. 1/2019 απόφασή του ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή του περί γνωμοδότησης για τις εγκαταστάσεις αυτές και ζήτησε την ανάκληση της αδειοδότησης των μονάδων αυτών. Αντίστοιχα, και το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, με την υπ’αριθμ. 15/2019 ομόφωνη απόφασή του, εξέφρασε τη ρητή αντίθεσή του στην προοπτική λειτουργίαςτων μονάδων αυτών και αποφάσισε την κινητοποίηση των Υπηρεσιών και Οργάνων του Δήμου για την ακύρωση των αποφάσεων αυτών.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
   Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε ώστε να διασφαλίσετε ότι προστατεύονται η υγεία αλλά και τα συμφέροντα των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών από την κατασκευή των συγκεκριμένων μονάδων; 
    Ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης για τέτοιου είδους επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών;
       Προτίθεται το Υπουργείο να δώσει την αρμοδιότητα στους αρμόδιους Δήμους να συντάσσουν σχέδιο χωροταξικής οργάνωσης για την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων;

Ο ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Σχόλια