Παίρνουν πίσω τις περικοπές: Κανονική σύνταξη ξανά στις άγαμες θυγατέρες

Το υπουργείο Οικονομικών αποδέχθηκε εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη που φέρνει τα πάνω – κάτω και επαναφέρει στις άγαμες θυγατέρες κανονική σύνταξη και πάλι, καθώς κρίνεται ότι δεν εισόδημα η πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων που ανεστάλη η σύνταξη λόγω προσαύξησης της περιουσίας (πχ πώληση ακινήτου), όσον αφορά τον προσδιορισμό του εισοδήματος και το εισπραχθέν χρηματικό ποσό δηλώνεται στους κωδικούς 781 και 782 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης. Έτσι, μέχρι πρότινος, στην περίπτωση της πώλησης ακινήτου, ως φορολογητέο εισόδημα θεωρείται μόνον η τυχόν υπεραξία που προκύπτει, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης ή της αξίας του ανταλλάγματος που καταβάλλεται σ’ αυτόν.
Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγαν συνταξιούχοι, στις οποίες χορηγείται σύνταξη από τη Διεύθυνση Συντάξεων Δηµοσίου του ΕΦΚΑ, ως άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες, διαµαρτυρόµενες για την αναστολή των συντάξεών τους, επειδή στις φορολογικές τους δηλώσεις, του προηγούµενου οικονοµικού έτους, είχαν καταχωρηθεί χρηµατικά ποσά που είχαν αποκτηθεί εφάπαξ και αφορούσαν πώληση ακινήτων, γονικές δωρεές χρηµατικών ποσών κ.λπ.
Η αναστολή των συντάξεων πραγµατοποιήθηκε επειδή η Διεύθυνση Συντάξεων του Δηµοσίου – ΕΦΚΑ, ερµηνεύοντας ότι εισόδηµα αποτελεί κάθε µορφής χρηµατικό ποσό, ακόµη κι αν προέρχεται από πώληση περιουσιακών στοιχείων και είσπραξη εφάπαξ ποσών, θεώρησε ότι τα δηλωθέντα αυτά ποσά πρέπει να χαρακτηριστούν ως εισοδήµατα µε αποτέλεσµα να ανασταλεί ή να περικοπεί η καταβολή των συντάξεων των συγκεκριµένων δικαιούχων, αφού µε το συνυπολογισµό των ποσών αυτών το συνολικό τους εισόδηµα υπερέβαινε το εκ του νόµου προβλεπόµενο µηνιαίο εισοδηµατικό όριο των 720 ευρώ, που αναγόµενο σε ετήσια βάση δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο των 8.640 € (720 € Χ 12 = 8.640 €)
 υνεπώς, εσφαλµένα η Υπηρεσία ανέστειλε ή περιέστειλε τις συντάξεις των άγαµων ή διαζευγµένων θυγατέρων, οι οποίες είχαν δηλώσει χρηµατικά ποσά που αποκτήθηκαν εφάπαξ και αφορούσαν πώληση ακινήτων, γονικές δωρεές χρηµατικών ποσών κ.λπ., θεωρώντας τα εισοδήµατα.
Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε εν µέρει δεκτή, µε αποτέλεσµα να µην αναστέλλεται πλέον η σύνταξη και να επαναχορηγείται σε όσες διεκόπη, στις περιπτώσεις που είχαν δηλωθεί χρηµατικά ποσά που προέρχονταν από πώληση ακινήτων.
Δείτε το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη ΕΔΩ
 https://www.aftodioikisi.gr/

Σχόλια