Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΞηρομέρουΣήμερα 20/04/2019 και σε τακτική του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος ενάντια στη μεθόδευση τόσο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. για την έγκριση και αδειοδότηση δημιουργίας τεσσάρων (04) μονάδων καύσης βιορευστών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη διοικητική περιφέρεια της Τ.Κ. Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλ/νίας.

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι οι ενέργειες τόσο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε. όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  είναι μη σύννομες διότι:

    1. Ποτέ δεν ενημέρωσαν το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Φυτειών, άρα και την τοπική κοινωνία, ως όφειλαν, για το τι είναι οι μονάδες αυτές, ποιες οι συνθήκες λειτουργίας των και τι επιπτώσεις έχουν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, παρά τις έγγραφες αιτιάσεις του Τοπικού Συμβουλίου.

    2. Απέκρυψαν έγγραφα από εμάς της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας που με τις αποφάσεις της 36/2017,  37/2017 και 43/2017 στις οποίες γνωματεύει αρνητικά για την εγκατάσταση αυτών των μονάδων στη συγκεκριμένη περιοχή για τους λόγους που εκεί αναφέρονται.

    3. Δεν υπάρχει συνολική περιβαλλοντική μελέτη για το είδος και το μέγεθος των εκπεμπόμενων ρύπων (ως προϊόντα καύσης) και των τεσσάρων μονάδων που θα βρίσκονται όλες μαζί στον ίδιο χώρο, ούτε τι επιπτώσεις θα έχουν αυτοί τόσο στο περιβάλλον ( χλωρίδα και πανίδα) της ευρύτερης περιοχής, όσο και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας αλλά και των γειτνιαζουσών Κοινοτήτων.

    4. Δεν υπάρχει πρόβλεψη παροχής νερού για τη λειτουργία αυτών των μονάδων. Το καλοκαίρι υπάρχει λειψυδρία.

    5. Κανένας δεν εγγυάται αν μελλοντικά οι τέσσερις τώρα αδειοδοτήσεις δεν θα γίνουν 5, 6, 7 κ.τ.λ., με αποτέλεσμα ο Δήμος Ξηρομέρου να γίνει μια απέραντη χαβούζα που θα έχει καταστρεπτικά και μη αναστρέψιμα αποτελέσματα.

    6. Για όλους αυτούς τους λόγους το Δ.Σ. του Δήμου Ξηρομέρου ομόφωνα καταδικάζει την αυθαίρετη πολιτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τις μη σύννομες πράξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καις Επιτροπής Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε., επιφυλασσόμενο για κάθε νόμιμο δικαιώματός του, που θα αποσκοπεί τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και κυριότερα στην υγεία των κατοίκων.


                                                                             Αστακός 20/04/2019
                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                          Κωνσταντίνος Κυριάκος 

vlyziana news   

Σχόλια