Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

InnoXenia: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου – Ενημερωτική Εκδήλωση στο Κατάκολο (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  

Το Παρατηρητήριο Τουριστικών Καινοτομιών που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο INNOXENIA παρουσιάστηκε την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, στη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης ΙnnoXenia Café που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Κατάκολο Ηλείας.
Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακών εταιρειών, ταξιδιωτικών και τουριστικών πρακτόρων, ξενοδόχων, μελών ΚΟΙΝΣΕΠ, καθηγητών και σπουδαστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως ΤΕΙ και ΙΕΚ αλλά και εκπροσώπων εταιρειών συμβούλων με εξειδίκευση σε θέματα τουρισμού και καινοτομίας.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν αφενός η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δράσεις και τη στόχευση του έργου INNOXENIA και αφετέρου η αναζήτηση και προσέλκυση φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο και να ενταχθούν στο δίκτυο αυτού. Το έργο INNOXENIA χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG ADRION 2014-2020 και η Περιφέρεια είναι Επικεφαλής εταίρος σε ένα εταιρικό σχήμα με εκπροσώπους από έξι χώρες της Αδριατικής.
Την εκδήλωση προλόγισε η Διευθύντρια Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Βασιλική Καρακίτσου η οποία παρουσίασε συνοπτικά τα Ευρωπαϊκά έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας τονίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο τουρισμός στην περιοχή και την ανάγκη εφαρμογής καινοτόμων ιδεών στον τομέα αυτόν.
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του έργου και των δράσεων του από τον υπεύθυνο του έργου, Κωνσταντίνο Τζαμαλούκα, ο οποίος ενημέρωσε κοινό και λοιπούς ομιλητές αναλυτικά για τους στόχους, την πορεία και την σημασία του έργου για την περιοχή της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου.
Ακολούθησε η ομιλία του Γιώργου Στρογγυλόπουλου, από το Γραφείο Καινοτομίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, με τίτλο «Έξυπνη εξειδίκευση και Καινοτομία στο Τρίπτυχο Τουρισμός – Πολιτισμός – δημιουργική Βιομηχανία». Ο κ. Στρογγυλόπουλος ανέλυσε και παρουσίασε έξυπνες πρακτικές, εφαρμοσμένα παραδείγματα και σχέδια δράσεων αναφορικά με την έξυπνη ειδίκευση και τα οικοσυστήματα στο τρίπτυχο Τουρισμός-Πολιτισμός-Δημιουργική Βιομηχανία και τόνισε τον ρόλο της καινοτομίας στον τουρισμό και την σημασία του στην ανάδειξη του τουριστικού προφίλ της περιοχής.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση εκ μέρους του Δρ. Αθανάσιου Καλογερά, από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων «Αθηνά», το οποίο είναι και εταίρος του έργου INNOXENIA, σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης και τη λειτουργία του παραδοτέου «Παρατηρητήριο Τουριστικών Καινοτομιών».
Στην τελευταία παρουσίαση της εκδήλωσης, ο Διευθυντής της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. Νίκος Θεοφιλόπουλος, παρουσίασε την 1η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για ιδιωτικά έργα που στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα του Τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Στο ίδιο πλαίσιο, αυτό της ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα του Τουρισμού, έγινε από τον κ. Τζαμαλούκα σύντομη αναφορά στη δράση «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας», η οποία υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με χρηματοδότηση από το ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 και περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με τουριστικές δραστηριότητες.
Επακολούθησε ένας οικοδομητικός διάλογος μεταξύ κοινού και όλων των ομιλητών, όπου διαπιστώθηκε ο θετικός αντίκτυπος του έργου στους συμμετέχοντες. Ταυτόχρονα αναδείχθηκε αφενός η σημασία του ρόλου της καινοτομίας στον Τουρισμό και αφετέρου η ανάγκη εξεύρεσης συνεργασιών και συμμαχιών σε επίπεδο φορέων αλλά και η σπουδαιότητα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ως βασικός πόρος της τουριστικής οικονομίας.

Σχόλια