Αγρίνιο: Μέτρα τάξης για το Πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE Κ-17

Αγρίνιο: Μέτρα τάξης για το Πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE Κ-17Μέτρα τήρησης της τάξης κατά τη διεξαγωγή της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE Κ-17,
η οποία θα διεξαχθεί 22 & 25/04/2019, στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
   Έχοντας υπόψη:
α) τα άρθρα 41Β, 41Γ, 41Δ & 41Ε του Ν. 2725/1999 (Α-121) «Ερασιτεχνικός και
β)  τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 ΄΄ Περί επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό ΄΄
γ)  την υπ’ αριθ. 38404 από 18.8.2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ Β΄ -1780)
δ)  την υπ’ αριθ. 37914 από 17-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1120) «Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας.
ε)  Υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237 από 20/8/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄-1802) «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων».
στ)      Υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/293442/17347/1642/362 από 23/10/2015 Οριστική βεβαίωση καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας και ονομαστικού εισιτηρίου στο Γήπεδο του Παναιτωλικού, έδρα της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ., από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
ζ)   Την υπ’ αριθ. 119158/1519 από 17/04/2019 Απόφαση της Π.Ε. Αιτ/νίας.
η) Το υπ’ αριθ. 3086 από 16/04/2019 έγγραφο της SUPER LEAGUE.
θ) Tο υπ’ αριθ.  1003/2/16/20 – α ΄ από 16/04/2019  έγγραφό μας (πρόσκληση για σύσκεψη).
ι)   Τις απόψεις των εκπροσώπων: Δ.Α. Ακαρνανίας (Ταξίαρχο Δημητρίου ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ), Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (κ. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ Ευαγγέλου – υπευθύνου ασφαλείας), Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (κ. ΚΑΣΚΑΝΗ Αποστόλου – υπευθύνου ασφαλείας), Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. (κ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ Παναγιώτη – υπευθύνου ασφαλείας), Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (δεν προσήλθε), Π.Α.Ε ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (κ. ΛΙΑΤΣΟΥ Ευαγγέλου – εκπρόσωπος για την λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης), Δ.Ε.Α.Β. (κ. ΣΤΥΛΙΑΡΑ Δημητρίου), SUPERLEAGUE (κ. ΤΖΟΒΑΡΑ Γεωργίου), όπως αυτές εκφράστηκαν στην πραγματοποιηθείσα με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας σύσκεψη την 18/04/2019 και ώρα 12.00΄, στην έδρα της Δ.Α. Ακαρνανίας και διατυπώθηκαν στο από 18/04/2019 Πρακτικό Σύσκεψης, εκπροσώπων αρμοδίων Υπηρεσιών & Φορέων.
 ια)Την υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/208871/6735/312/207 από 19/04/2019 Απόφαση κ. Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία απαγορεύθηκε η οργανωμένη  και μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων των συμμετεχόντων Π.Α.Ε. (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ – Π.Α.Ο.Κ. – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ), στην Τελική Φάση του πρωταθλήματος της Super League Κ-17, που θα διεξαχθεί  την Μ. Δευτέρα 22/04/2019 (ημιτελικοί) μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ο.Κ. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ» ώρα 14.00΄ και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» ώρα 17.00΄, και την Μ. Πέμπτη 25/04/2019 και ώρα 13.00΄ ο τελικός στο γήπεδο του Παναιτωλικού, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας.
Και
Αποσκοπούντες στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης των παραπάνω αθλητικών συναντήσεων, την ομαλή  μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των αθλητικών αποστολών, των φιλάθλων και των παραγόντων των τεσσάρων συμμετεχουσών ομάδων, στον καθορισμό των θέσεων των  προσκεκλημένων τους στις κερκίδες και γενικά στην διαφύλαξη της δημόσιας τάξης πριν, κατά και μετά την τέλεση των υπόψη ποδοσφαιρικών αγώνων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 1. Δεν θα εκδοθούν εισιτήρια για τους εν λόγω αθλητικούς αγώνες, τόσο για την 22/04/2019(Ημιτελικούς), όσο και την 25/04/2019 (Τελικός) και η είσοδος των προσκεκλημένων  στο γήπεδο του Παναιτωλικού θα πραγματοποιηθεί με ονομαστικές λίστες.
 2. Με ευθύνη της διοργανώτριας αρχής:
α. Από κάθε διαγωνιζόμενη ΠΑΕ να εισέλθουν στο γήπεδο συγγενικά πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και των προπονητών του κατά μέγιστο αριθμό εβδομήντα (70) άτομα, με ονομαστική λίστα καθώς και μέχρι δέκα (10) άτομα, μέλη των Δ.Σ. και στελέχη των ανωτέρω ΠΑΕ.
β. Από  την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να εισέλθουν στη θύρα VIP του γηπέδου με ονομαστική λίστα κατά μέγιστο αριθμό είκοσι πέντε (25) άτομα, στελέχη αυτής.
γ. Από την διοργανώτρια αρχή (SUPER LEAGUE) να εισέλθουν στη θύρα VIP τόσο οι επίσημοι προσκεκλημένοι κατ τα στελέχη αυτής, όσο και οι προσκεκλημένοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, αμφότεροι με ονομαστική λίστα.
δ. Επιπλέον η είσοδος στο γήπεδο του Παναιτωλικού να επιτραπεί και στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας V.I.P. της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός στη θύρα V.I.P., με ονομαστική λίστα.
 1. – Κατά τους δύο (2) ημιτελικούς αγώνες της διοργάνωσης την Μ. Δευτέρα 22/04/2019, οι προσκεκλημένοι των Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (συγγενείς ποδοσφαιριστών-προπονητών), να τοποθετηθούν στην κερκίδα της θύρας 2, ενώ οι αντίστοιχοι προσκεκλημένοι των Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. και Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να τοποθετηθούν στην κερκίδα της θύρας 1. Οι υπόλοιπες θύρες – κερκίδες του γηπέδου θα παραμείνουν κλειστές, εκτός της κερκίδας της θύρας 7, στην οποία σε συντρέχουσα περίπτωση θα τοποθετηθούν ακαδημίες ποδοσφαίρου που θα δηλώσουν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Τελικής Φάσης.
– Κατά τον τελικό αγώνα της διοργάνωσης την Μ. Πέμπτη 25/04/2019, οι προσκεκλημένοι της νικήτριας ομάδας του 1ου αγώνα που θα προκύψει από το ζευγάρι Π.Α.Ο.Κ. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, να τοποθετηθούν στην θύρα 1, ως τυπικά γηπεδούχος ομάδα και οι προσκεκλημένοι της νικήτριας ομάδας του 2ου αγώνα που θα προκύψει από το ζευγάρι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, να τοποθετηθούν στην θύρα 2, ως τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα.
– Οι λίστες με τους προσκεκλημένους των διαγωνιζόμενων σωματείων και της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να αποσταλούν στην Δ.Α. Ακαρνανίας μέχρι την 10.00΄ ώρα του Σαββάτου 20/04/2019 στο email: adakarnanias@astynomia.gr ή στο fax 2641022343.
 1. Οι προσερχόμενοι θεατές – προσκεκλημένοι, να προσέλθουν στο γήπεδο μεμονωμένα και κατά κύριο λόγο πεζοί  και θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο, καθόσον στις θύρες του γηπέδου (1, VIP, 2) θα πραγματοποιείται ο προβλεπόμενος έλεγχος για την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση. Σε περίπτωση που οι αναγραφόμενοι στις ονομαστικές λίστες δεν φέρουν μαζί τους Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδός τους στην αθλητική εγκατάσταση.
 2. Οι αθλητικές αποστολές να προσέλθουν στο γήπεδο μία (1) ώρα και τριάντα (30)  λεπτά της ώρας νωρίτερα από την έναρξη της κάθε αθλητικής συνάντησης. Οι αποστολές των ομάδων θα αναχωρήσουν για και από το γήπεδο με δρομολόγιο, που θα καθορισθεί από τον Επικεφαλής των μέτρων.
Τα λεωφορεία των αποστολών των φιλοξενούμενων ομάδων, αμέσως μετά την αποβίβαση των αθλητών και των συνοδών τους, να αποχωρήσουν συνοδεία αστυνομικής δύναμης και να σταθμεύσουν σε ασφαλή χώρο που θα υποδειχθεί από τον Επικεφαλής των μέτρων.
 • Οι θύρες του Γηπέδου Παναιτωλικού να ανοίξουν μιάμιση (1 ½) ώρα πριν την έναρξη των αγώνων τόσο την 22/04/2019 όσο και την 25/04/2019.
 1. Να πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι στους προσερχόμενους θεατές, ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά, κατοχή και χρήση εντός της εγκατάστασης, απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες και να απομακρυνθούν όσοι τυχόν προσερχόμενοι θεατές δεν είναι εγγεγραμμένοι στις ονομαστικές λίστες.
 2. Να αποκλεισθεί η πρόσβαση στο γήπεδο όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή κατέχουν εισιτήρια και προσέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση μη τηρώντας τα μέτρα που αποφασίσθηκαν σύμφωνα με το από 18/04/2019 Πρακτικό Σύσκεψης και την υπ’αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/208871/6735/312/2017 από 19/04/2019 Απόφαση κ. Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 3. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η διάθεση από τα κυλικεία της αθλητικής εγκατάστασης στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, ποτών, χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς, σε γυάλινες, μεταλλικές κτλ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων κυπέλλων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  Α2 – 861/14.8.2013 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 4. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο φιλάθλου φέροντα πανό ή πλακάτ με προκλητικό, υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό που περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο, με μέριμνα της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ και της Διοργανώτριας αρχής και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αυτά να απομακρύνονται.
 5. Με ευθύνη της οικείας διοργανώτριας αρχής να ενημερωθούν από τα μεγάφωνα οι φίλαθλοι πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης για την ύπαρξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας.
 6. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο, την ημέρα του αγώνα,  του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την διοργανώτρια αρχή,  πριν από την  ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων .
 7. Οι συμμετέχουσες ΠΑΕ να γνωστοποιήσουν έγκαιρα στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας στο FAX 26410-22343 ή στο email. adakarnanias@astynomia.gr,  επιπρόσθετα στοιχεία για:
α. Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των ομάδων τους, ώρα αναχώρησης τους από αυτά, καθώς και τους υπευθύνους των αποστολών (ονοματεπώνυμα –κινητό τηλέφωνο), την ημέρα του αγώνα, προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασής τους στην Αθλητική εγκατάσταση.
β. Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων των εκπροσώπων –υπευθύνων, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα,  να βρίσκονται στην Αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία με τον επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων , προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας .
 1.  Με μέριμνα της διοργανώτριας αρχής:
α. Να προσληφθούν είκοσι πέντε (25) άτομα ως προσωπικό ασφαλείας – σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 38404 από 18.8.2009 κ.υ.α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων – προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, για τη λήψη αστυνομικών μέτρων από 12:00΄ ώρα της 22/04/2019 και από 10:30΄ ώρα της 25/04/2019, το οποίο θα συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρ. 41Δ του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητας, τον αριθμό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, τις θέσεις του προσωπικού και τη διεύθυνση κατοικίας του προσληφθέντος προσωπικού, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου), στη ΔΕΑΒ και στη διοργανώτρια αρχή, στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας.
Επισημαίνεται ότι τα καθήκοντα του προσωπικού ιδιωτικής επιχείρησης παροχής  υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) προβλέπονται στο άρθρο 41Δ, παρ.12 κ΄ 13 του Νόμου 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και από τις διατάξεις του άρθρου 14.7.2 εδ. λα΄ της υπ’ αρίθ. 38404 της 18/26.8.2009 Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Πολιτισμού (ΦΕΚ 1780,τ.Β΄) Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας των αθλητικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα:
Ο έλεγχος για λόγους ασφαλείας, των προσερχόμενων θεατών στην αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης γίνεται με σωματική έρευνα  από μέλος του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας του ιδίου φύλου με τον θεατή. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική  Αστυνομία, προσωπικό της οποίας παρίσταται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος θεατής , αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το ιδιωτικό προσωπικό  ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδό του, στην αθλητική εγκατάσταση.
Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 Κ.Π.Δ, δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή.
β. Να παραμείνουν ανοικτές οι θύρες του γηπέδου που φιλοξενούν φιλάθλους και να διατηρηθούν ελεύθερες οι κλίμακες των κερκίδων του γηπέδου, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, για την αποτροπή τυχόν ατυχημάτων, λόγω έκτακτων γεγονότων. Να τοποθετηθεί προσωπικό ασφαλείας, σε κάθε εσωτερική πόρτα η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι κλειδωμένη πλην όμως να ευρίσκεται άτομο εφοδιασμένο με το κλειδί της εκάστοτε πόρτας που είναι στα κάθετα κιγκλιδώματα του γηπέδου, καθώς και σε κάθε άλλη εσωτερική πόρτα που οδηγεί προς τον αγωνιστικό χώρο, για την εκκένωση του γηπέδου ή επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, εφόσον παραστεί ανάγκη. 
γ. Να εξασφαλιστεί η παρουσία ασθενοφόρου Ε.Κ.Α.Β. ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος στο γήπεδο.
 1. Κατά την προσέλευση των συμμετεχόντων ομάδων στο γήπεδο του Παναιτωλικού θα παρευρίσκονται μέλη της Διοργανώτριας Αρχής σε καίρια σημεία, για την διευκόλυνση του έργου της Αστυνομίας.
 1. Οι διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε, να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους των, με κάθε πρόσφορο μέσο, το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
 2. Με μέριμνα του υπευθύνου λειτουργίας του γηπέδου της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να καθαρισθεί ο χώρος του γηπέδου μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, από τυχόν πέτρες, ξύλα και λοιπά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη ή κάκωση της υγείας ανθρώπων.
 3. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.7 του αρθρ. 41Γ ,των παραγρ.3 και 9 του αρθρ.41Δ και του αρθρ. 41Ζ του Ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και με Ν.4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» και με Ν. 4326/2015 «Περί επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό».
 1. Η ισχύς της απόφασης , ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Σχόλια