ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Την Κυριακή η 1η συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου-Βόνιτσας. Την πρώτη συνεδρίαση υπογράφει ο προεδρεύων σύμβουλος Κωνσταντίνος Τσακάλης, ως ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού.

ΠΡΟΣ:
1.-Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
2.-Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.

          Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Βόνιτσα την 08.09.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών τουπροεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο προεδρεύων σύμβουλος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ

Σχόλια