ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ΔΕ Μάγειρα, διάρκειας δύο (2) μηνών στον Παιδικό Σταθμό Κατούνας

            Το ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Μάγειρα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των παιδικών σταθμών (για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Κατούνας).
              Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που θα υπάρχει στον ΔΠΣ Βόνιτσας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Παιδικός Σταθμός Βόνιτσας), Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Τ.Κ.: 30002 Βόνιτσα, Λάμπρη Νεκταρία (τηλ. επικοινωνίας: 2643022232).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019.......ΔΕΙΤΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ....

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Σχόλια