Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου η Στρατώνα ανήκει στην κοινότητα ...


Εχουμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας (βλ. φύλλο 81 σελ. 3) γιατί η
Στρατώνα ανήκει στην κοινότητα. Παρ’ όλα αυτά η εκκλησία συνεχίζει να τη διεκδικεί και να τη θεωρεί ως δικό της ακίνητο. Είναι αυτή η στιγμή που γίνεται το κτηματολόγιο, η πιο κατάλληλη εποχή να αναλάβουν τις ευθύνες τους ο Πρόεδρος της κοινότητας και ο Δήμαρχος και να αποκαταστήσουν τα πράγματα, να δηλώσουν τη Στρατώνα ως δικό τους ακίνητο και να λήξει επιτέλους αυτή η ιστορία του ταλαιπωρεί το χωριό και τους κατοίκους του για πολλά χρόνια.

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 

Σχόλια