ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο Ξηρομέρου κ.Γιάννη Τριανταφυλλάκη : Γιατί η Στρατώνα ανήκει στην Κοινότητα Χρυσοβίτσας.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
«Τα Κόροντα»
Πατησίων 5, 4ος όροφος Αθήνα 18.9.2019
Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ Αριθ. πρωτ. 4


ΠΡΟΣ:
Τον Δήμαρχο Ξηρομέρου
κ.Γιάννη Τριανταφυλλάκη

ΘΕΜΑ: Γιατί η Στρατώνα ανήκει στην Κοινότητα Χρυσοβίτσας.

Κανένας δεν αμφισβητεί ότι το κτίριο της «Στρατώνας» το κατασκεύασε η κοινότητα προπολεμικά πάνω σε κοινοτική έκταση για να φιλοξενούνται τ’ αποσπάσματα κατά τη διέλευσή τους από το χωριό και να σταματήσουν αυτά να φιλοξενούνται στα σπίτια των συγχωριανών, όπου δημιουργούσαν ανυπόφορες καταστάσεις με τις ψείρες και τις ενοχλήσεις τους στις γυναίκες. Γι’ αυτό το σκοπό το χρησιμοποίησε στην αρχή για πολλά χρόνια και μετά ως δημοτικό σχολείο και κοινοτικό γραφείο.
Κάποια στιγμή, πιθανόν το 1955, το παραχώρησε κατά χρήση στην εκκλησία για να το εκμεταλλεύεται να το μισθώνει και από τα μισθώματα, που εισέπραττε, να καλύπτει τα έξοδά της.
Όμως ποτέ δεν παραχωρήθηκε κατά κυριότητα. Αν γινόταν κάτι τέτοιο θα είχαμε πωλητήριο συμβόλαιο και μεταγραφή του τίτλου κτήσης.
Με την παραχώρηση, κατά χρήση, δεν θεμελιώνεται έκτακτη χρησικτησία γιατί η τελευταία απαιτεί νομή για ίδιο λογαριασμό.
Η εκκλησία άρχισε από το 1966 να εμφανίζει την «Στρατώνα» ως δικό της περιουσιακό στοιχείο. Αλλά και στην περίπτωση αυτή και πάλι δεν μπορεί ν’ αποκτήσει κυριότητα σε βάρος της κοινότητας, γιατί έπρεπε να συμπληρώσει στη νομή της, μέχρι τις 2.12.1968, 20ετία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 Α.Ν. 1539/1938 «τα επί των ακινήτων κτημάτων δικαιώματα του Δημοσίου εις ουδεμίαν υπόκεινται παραγραφήν». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι προκειμένου περί ακινήτων κτημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χρόνος της κτητικής παραγραφής με έκτακτη χρησικτησία μπορούσε να συμπληρωθεί μέχρι τις 2.12.1968, αφότου άρχισε να ισχύει το Ν.Δ. 31/1968 (βλ. σχετικά Α.Π. 1247/2004).
΄Εχουμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας «ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» γιατί η Στρατώνα ανήκει στην Κοινότητα (βλ. φύλλο 81 σελ. 3). Παρ’ όλα αυτά η εκκλησία συνεχίζει να τη διεκδικεί και να τη θεωρεί ως δικό της ακίνητο.
Είναι αυτή η στιγμή, που γίνεται το Κτηματολόγιο, η πιο κατάλληλη για ν’ αναλάβετε πρωτοβουλία κ. Δήμαρχε και για το θέμα αυτό, που δημιουργήθηκε, βεβαίως, χωρίς καμία ευθύνη σας και ν’ αποκαταστήσετε τα πράγματα στη σωστή τους θέση.
Είστε ο φρουρός και ο θεματοφύλακας της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και, πιστός στον όρκο σας, πρέπει, μαζί με την υπόλοιπη δημοτική περιουσία, να δηλώσετε τη Στρατώνα, ως περιουσιακό στοιχείο της κοινότητας Χρυσοβίτσας και να λήξει επιτέλους αυτή η ιστορία που ταλαιπωρεί το χωριό και τους κατοίκους του για πολλά χρόνια.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ταξιάρχης Σάββας                            Καλλιρρόη Γεωργούλα


Σχόλια