Διατήρηση της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΡΕΠΠΑ, ως ειδική συνεργάτης του Δημάρχου Γιώργου Αποστολάκη

                    Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιώργου Αποστολάκη που δημοσιεύτηκε σήμερα στη "Διαύγεια" διατηρείται η Ρέππα Μαργαρίτα, απόφοιτος Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ως ειδική συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 
          Η κα Ρέππα θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Κατά τα λοιπά θα ισχύει η υπογεγραμμένη ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ....

Σχόλια