Απάντηση στον Δήμαρχο Γιάννη Τριανταφυλλάκη για τα καύσιμα στο Ξηρόμερο απο τον Δημοτικό Σύμβουλο Γεωργούλα ΚώσταΚύριε Δήμαρχε,
Κατόπιν σχετικής σας συνέντευξης με θέμα τα καύσιμα των αυτοκινήτων του Δήμου Ξηρομέρου (αναρτητέα και στα τοπικά blog), θα ήθελα να κάνω μια μικρή μεν αλλά σημαντική δε παρέμβαση και να καταθέσω και την δική μου οπτική περι καυσίμων των αυτοκινήτων προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
Έχοντας πλήρη επίγνωση των όρων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι που διαχειρίστηκα για 5 συνεχή έτη στο Δήμο Ξηρομέρου ως Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης (αποκλειστικά υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος), θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής:
Κάθε χρόνο (στην αρχή του έτους), η ΕΕΤΑΑ (Υπεύθυνη για την χρηματοδότηση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι) αναρτά σχετική ανακοίνωση με την οποία καλεί όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα να αποστείλουν συμπληρωμένα σχετικά με το πρόγραμμα έντυπα.
Ένα από τα έντυπα που υποβάλλονται στην αρχή κάθε έτους, ύστερα από σχετική πάντα πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, είναι και το έντυπο Α3-19, σύμφωνα με το οποίο για τους περισσότερους που δεν γνωρίζουν, δηλώνονται τα συνολικά οικονομικά στοιχεία του φορέα για το εν λόγω πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι το έντυπο αυτό για το έτος 2019 συμπληρώθηκε από το φορέα μας και κατατέθηκε στην ΕΕΤΑΑ με 232.360,08 ευρώ για κόστος προσωπικού, με 5.809,00 ευρώ για κόστος χρήσης των οχημάτων Βοήθεια στο σπίτι Αστακού και Φυτειών και με 5.809,00 για διοικητικό κόστος, χρήματα τα οποία έχουν εγκριθεί να μας καταβληθούν προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά. Αναμφισβήτητα τα εν λόγω ποσά καθιστούν το πρόγραμμα αυτόνομο, χωρίς καμία εξάρτηση από το Δήμο ή τουλάχιστον αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα (5 χρόνια), σε ότι αφορά τις μισθοδοσίες προσωπικού ΒΣΣ, τα καύσιμα των αυτοκινήτων αλλά και το διοικητικό κόστος (καθαριστικά, γραφικές ύλες, μελάνια, φαρμακείο κλπ).
Ενημερωτικά, όλοι οι φορείς άρα και ο δικός μας συντάσσει σχετικό προϋπολογισμό που αφορά αποκλειστικά το πρόγραμμα και αποστέλλεται στην ΕΕΤΑΑ, σύμφωνα με τον οποίο και προσκομίζοντας κάθε φορά τα σχετικά έντυπα, η ΕΕΤΑΑ καταβάλλει τα χρήματα στο Φορέα για να καλύψει τα ανωτέρω και να λειτουργεί το πρόγραμμα ομαλά. Αν δεν υπήρχε χρηματοδότηση δεν θα μπορούσε και να λειτουργήσει άλλωστε ή θα αναζητούνταν πόροι από άλλες πηγές.
Στο τέλος κάθε έτους καθώς και του προγράμματος γίνεται η αποπληρωμή και στέλνονται πάντοντε και πολύ προσεγμένα όλα τα σχετικά παραστατικά που αφορούν αποκλειστικά το πρόγραμμα μιας και σε όλα αναγράφεται για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, ενώ όλα ελέγχονται από την ΕΕΤΑΑ προκειμένου να διασταυρωθεί αν ορθως καταβλήθηκαν οι δόσεις αλλά και για να καταβληθεί η αποπληρωμή και να κλείσει το πρόγραμμα του έτους. (τα παραστατικά στέλνονται μαζί με ένταλμα και απόδειξη πληρωμής και σχετικό συνοδευτικό έντυπο)
Ο φορέας μας -ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ- έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σύνταξε τον σχετικό προϋπολογισμό έτους 2019 συμπεριλαμβάνοντας στον ΚΑ 6641.01 το ποσό των 5.300,00 ευρώ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την μετακίνηση μεταφορικών μέσων δομών Βοήθεια στο Σπίτι. Το ποσό είναι κάπως μειωμένο σε σχέση με αυτό που έχει σταλεί στην ΕΕΤΑΑ, διότι τα τιμολόγια που πληρώνει η ΕΕΤΑΑ αφήνουν εκτός κάθε χρόνο το μισό Δεκέμβριο μιας και πληρώνονται τιμολόγια μέχρι την αρχή ή τα μισά του μήνα Δεκεμβρίου κάθε χρόνο και όχι έως 31 Δεκεμβρίου. Αυτό όχι λόγω λάθος χειρισμών μας αλλά λόγω της υφής του προγράμματος και είναι γνωστό, τουλάχιστον για όσα χρόνια (5) διαχειρίστηκα το πρόγραμμα. Στον εν λόγω κωδικό λοιπόν μέχρι και σήμερα 11/9/2019 απομένει υπόλοιπο τουλάχιστον 2.500,00 ευρώ τα οποία είναι για Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο, υπερ αρκετά και περισευούμενα θα έλεγα για τις ανάγκες των οχημάτων και την κίνησή τους, εξυπηρετώντας όλους τους ηλικιωμένους σε όλα τα χωριά για όλους τους μήνες.
Κατόπιν σύνταξης τους προϋπολογισμού και σχετικής έγκρισης του από τα αρμόδια όργανα να σημειωθεί ότι προβήκαμε σε πρωτογενές αίτημα για τα καύσιμα , κάναμε σχετική πρόσκληση προς προμηθευτή, κάναμε την δέσμευση του ποσού του κωδικού με αντίστοιχη ΑΑΥ (Αναρτημένη στο διαύγεια) και κατόπιν αυτού ακολουθούσε η διαδικασία απ’ ευθείας αναθέσεων. Με τον τρόπο αυτό τα αυτοκίνητα είχαν πάντοτε καύσιμα. Η πληρωμή του προμηθευτή γινόταν άμεσα για να μην υπάρχει κανένα κώλυμα μιας και ήδη έχουμε εισπράξει την α και β δόση (χρηματοδότηση) του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Μάλιστα δεν οφείλεται ούτε ένα ευρώ σε προμηθευτή για καύσιμα. Έχουν κοπεί όλα τα σχετικά εντάλματα και έχουν εξοφληθεί. Το ίδιο συμβαίνει με τα σερβις των αυτοκινήτων, με το ΚΤΕΟ, με το φαρμακείο, τις γραφικές ύλες, με όλα. Όλα εξοφλημένα. Να σημειωθεί πως αυτό ισχύει για όλα τα τιμολόγια της Κοινωφελής γενικά, τα πάντα πληρωμένα μέχρι 31/8/2019 που έπαψα να μπορώ να πληρώνω μέσω εθνικής τράπεζας, στην οποία ο φορέας έχει λογαριασμό, βάσει σχετικού εγγράφου που μου στάλθηκε. Έπαψα να είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος στην τράπεζα και θα έπρεπε να προσκομίσω σχετική απόφαση για να συνεχίσω να είμαι νόμιμος εκπρόσωπος, την οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορώ μιας και βρίσκομαι στην θέση της αντιπολίτευσης και δεν θα συνεχίσω να είμαι ο Πρόεδρος. Επομένως παρ΄όλο που τυπικά είμαι ακόμα πρόεδρος δεν θα μπορούσα να διενεργήσω πληρωμές, παρά να ασκήσω κάποια διοικητικά καθήκοντα.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου, ουδεμία εξάρτηση έχει από το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ του Δήμου Ξηρομέρου για τα καύσιμα. Ακόμα και αν όλα πήγαν στραβά με τον εν λόγω διαγωνισμό, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι δεν επηρεάζεται από αυτό και μπορεί και λειτουργεί κανονικά. Αποδεικνύεται άλλωστε από την πορεία του από τον Ιανουάριο μέχρι που αναλάβατε την Διοίκηση 1.9.2019. Δεν συνέβη κάτι διαφορετικό μ’ αυτό που γινόταν έως τώρα. Να σημειωθεί ότι μιλάμε για καύσιμα και δεν θα μπορούσα να τα αποθηκεύσω κάπου, για να μην δυσκολευτείτε καθόλου, μιας και η νέα διοίκηση της Κοινωφελής αναλαβάνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. (δεν υπάρχουν άλλωστε στην Κοινωφελή σχετικοί αποθηκευτικοί χώροι) Φρόντισα ωστόσο τα αυτοκίνητα να γεμίσουν καύσιμα 30/8/2019.

Πέραν των ανωτέρω, δεν αρνήθηκα ποτέ κάποια ουδέτερη λύση και συνεργασία μαζί σας για να βρεθεί λύση. Δεν θα μπορούσα ποτέ όμως να εγγυηθώ για την πληρωμή των προμηθευτών μελλοντικά , ή να βάλω καύσιμα «από την τσέπη μου» , ούτε να κάνω κάποια απ’ ευθείας ανάθεση προς κάποιο προμηθευτή που ίσως να μην συμφωνούσατε ή να σας δεσμεύσω με κάποια σύμβαση αν εσείς ο ίδος ή κάποιος αρμόδιος δεν έμπαινε ως εγγυητής.
Εκπλήσσομαι πρώτον που δεν φροντίσατε να ενημερωθείτε για την όλη διαδικασία παρά αρκεστήκατε να μας ενημερώσετε για το διαγωνισμό του Δήμου για τα καύσιμα που δεν έγινε, συνδέοντας μ’ αυτον το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Επίσης, εκπλήσσομαι που ενώ ενημερωθήκατε έμμεσα για το εν λόγω πρόβλημα δεν φροντίσατε να βρούμε μια απο κοινού λύση. Εκπλήσσομαι τέλος για όσα ανακριβώς δηλώσατε για την Κοινωφελή επιχείρηση και για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι . Θα τα θεωρήσω απλά άγνοια για την διαδικασία ή απλά διαφορετική πολιτική και διοικητική αντιμετώπιση.
Λύσεις υπάρχουν όπου υπάρχει θέληση και συνεργασία. Όχι ανυπόστατα δημοσιεύματα που ρίχνουν απλά το βάρος αλλού, σε πρώην «ανίκανους» και νυν «ικανούς»
Προς αποκατάσταση της πλήρους αλήθειας και με εκτίμηση προς το πρόσωπό σας.
Υ.Γ. Είμαι διαθέσιμος για πλήρη ενημέρωση σε ότι αφορά τα δυο προγράμματου που υλοποιεί η Κοινωφελής (ΚΔΑΠ και Βοήθεια στο σπίτι) αλλά και για όσα έργα παρέδωσα.
Ο απερχόμενος Πρόεδρος
Της Κοινωφελής Επιχείρησης
Δήμου Ξηρομέρου
Αστακός, 11/9/2019

Γεωργούλας Κώστας

Σχόλια