Το «Δημητρούκειο» και το 2ο Δημοτικό συμμετέχουν σε πρόγραμμα ERASMUS+


Το «Δημητρούκειο» Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου συμμετέχει μαζί με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου στο πρόγραμμα Erasmus+ υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής και Γενικής Αγωγής, κ. Ζησιμόπουλο και κ. Βαλμά αντίστοιχα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Σεσίμπρα της Πορτογαλίας στο σεμινάριο με τίτλο «Special Needs: The challenge of Inclusion» και αφορά την συμπερίληψη ως παιδαγωγική μέθοδο και την εφαρμογή της στα σχολεία της Πορτογαλίας.
Η συμμετοχή μας στο σεμινάριο έγινε μετά από την κατάθεση του δικού μας σχεδίου δράσης  με τίτλο « Σχεδιάζοντας μια Νέα Σχολική Εκπαίδευση για όλους», το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών ως προς την συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία στη γενική αγωγή με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα συμπερίληψης.
Το Δημητρούκειο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο θα είναι το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο του νομού μας που θα συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+. Ενώ παράλληλα το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου θα είναι το πρώτο γενικό σχολείο που θα συμμετέχει ως το σχολείο εφαρμογής της συμπερίληψης ειδικής αγωγής σε γενικό πλαίσιο.
Στόχος μας δεν είναι η παθητική παρατήρηση ενός σεμιναρίου, αλλά η ανάμιξη απόψεων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών περί συμπερίληψης. Η επιστροφή μας θα σημάνει την διάχυση των νεοαποκτηθέντων γνώσεων σε εκπαιδευτικούς και μη. Ελπίζουμε η συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να συνεισφέρει τα μέγιστα στην προώθηση της συμπερίληψης ως παιδαγωγικής μεθόδου.

Σχόλια