Τα ηχογραφημένα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ στις 29.9.2019

            Η δημοτική αρχή Ξηρομέρου με πλήρη διαφάνεια, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε δημότη να ακούσει, όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, στις 29 Σεπτεμβρίου 2019. 
          Στη συνεδρίαση επικράτησε ένταση κατά τον ορισμό των μελών στα νέα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων.....

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ....

...........................................     Να σας θυμίσουμε ότι στις 29.9.2019, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου με τα εξής θέματα:....

Έναρξη - Ανακοινώσεις - Ερωτήσεις - Τοποθετήσεις - Προ ημερησίας διάταξης. (Αρχή-22:16).
1.-Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική επιτροπή παιδείας του Δήμου Ξηρομέρου. (22:17-25:31).
2.-Ορισμός μελών Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ 'Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου'. (25:32-48:53).
3.-Ορισμός μελών Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ 'Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου'. (48:54-52:06).
4.-Ορισμός μελών Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. 'Πολιτισμός Περιβάλλον Αθλητισμός Παιδείας και Κοινωνική πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου'. (52:07-55:32).
5.-Ορισμός μελών Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'. (55:33-58:27).
6.-Ορισμός μελών Δ.Σ Ν.Π.Ι.Δ 'Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου'. (58:28-1:02:16).
7.-Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ . (1:02:17-1:04:30).
8.-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στην ΣΑΕ 055 του ΥΠΕΣ και χρηματοδότηση του έργου με τίτλο 'Αποκατάσταση Οδοποιίας και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ξηρομέρου'. (1:04:31-1:26:02).
9.-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στην ΣΑΕ 055 του ΥΠΕΣ και χρηματοδότηση έργου με τίτλο 'Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και φρεατίων αποχέτευσης – προμήθεια υλικών ύδρευσης και υλικών αντλιοστασίων του Δήμου Ξηρομέρου'. (1:26:03-1:54:28).
10.-Αποδοχή και κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Γ κατανομή). (1:54:29-1:57:45).
11.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσεως 2019. (1:57:46-2:04:15).
12.-Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου για συγκρότηση ΔΣ του αναγκαστικού συνδέσμου 'Φορέας Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας΄. (2:04:16-2:05:52).
13.-Ορισμός εκπροσώπων Δήμου για συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης και Εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (2:05:53-2:06:47).
14.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 3, παράγραφος 2, του νόμου 2734/1999. (2:06:48-2:08:23).

15.-Ορισμός υπολόγων της υπ' αριθμ.16817/4-7-1994 ΄ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ΄ της Βασιλικής Λιδωρίκη το γένος Παπαπέτρου. (2:08:24-τέλος).

Σχόλια