Κύριε Δήμαρχε Ξηρομέρου κάνατε απευθείας Ανάθεση ποιο το ποσό όμως ;


Κύριε Δήμαρχε Ξηρομέρου κάνατε απευθείας ανάθεση για την επισκευή βλάβης του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αστακού .
κατά την γνώμη μας καλά πράξατε άλλα παραλήψατε να αναγράψετε το ποσό της ανάθεσης.
Ενημερώστε μας για το  ποσό της Ανάθεσης .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 21.10.2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                Αριθ. Πρωτ. 8980
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας T.K. 300 06
 Τηλ.: 26463 60500 Fax: 2646042531
 Ε-mail info@dimosxiromerou.gr
 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την αποκατάσταση βλαβών κεντρικού αγωγού δικτύου ύδρευσης & αντλιοστασίων Αστακού ».
 ΑΠΟΦΑΣΗ 131/ 2019 Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010). 
2. Το γεγονός ότι ο κεντρικός αγωγός που μεταφέρει το νερό από τις πηγές Αγίου Δημητρίου έχει υποστεί ζημιές στις γέφυρες θέση ‘πλησίον Αγίου Δημητρίου’, ‘Καντήλια’ και ‘Μαντά’. 
3. Το γεγονός ότι στα αντλιοστάσια του ‘Αγίου Δημητρίου’ , ‘Μαργωνέικα’ και ‘Λιβανέικα’ υφίστανται εκτεταμένες ζημιές και χρήζουν προμήθειας εξοπλισμού. 
4. Ότι εξαιτίας των ανωτέρω αιτιών υφίσταται διακοπή ύδρευσης στην πόλη του Αστακού.
 5. Την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ ΔΠΠ/26347/349/25-1-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και την 642/29-01-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6ΡΞ746ΜΚ6Π-Ω6Λ) με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
6.Την αριθ. πρωτ. 3074/18.4.2019 (ΑΔΑ: 6Α6Ι46ΜΚ6Π-Υ09) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία δόθηκε παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 23 Ιουλίου 2019. 
7.Την αριθ. πρωτ. 4833/10.7.2019 (ΑΔΑ: Ψ8ΜΕ46ΜΚ6Π-Σ7Φ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας δόθηκε παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 23 Οκτωβρίου 2019. 
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπου «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναθέτει για την άμεση αποκατάσταση των ανωτέρω αναφερόμενων βλαβών την προμήθεια Α. εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης στην επιχείρηση ‘Τεχνομότορς Θ & Γ Γουρνάρης ΟΕ’ , με έδρα το Αγρίνιο με ΑΦΜ 092974161 
και Β. υλικών ύδρευσης στην επιχείρηση ‘ΑΠΑΚ Μεταλλουργική Αφοί Καρκασίνα ΟΕ’ Με έδρα το Αγρίνιο , με ΑΦΜ 998173780, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. Η ανωτέρω ελήφθη κατόπιν ελέγχου τήρησης των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010.
                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                             ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Σχόλια


 1. Πόσο κόστισε η επισκευή θα γίνει γνωστό? Δεν βλέπουμε κάτι στην απευθείας ανάθεση . Μας το κρατάει για έκπληξη ο Δήμαρχος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. πιστευω οτι ειναι λάθος της υπηρεσίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι ειδικοί συνεργάτες το γράψανε πρόσεχε δήμαρχε δεν σε βλέπω καλα με αυτους τους επιστήμονες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δήμαρχε ενημέρωσε μας για το ποσό της ανάθεσης εισαι υποχρεωμένος να το κάνεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ο Γαλούνης τουλάχιστον μας ενημέρωνε για το ποσό που ανεθετε στους προμηθευτές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΚΟΎΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΣΠΑΣΕ ΠΑΛΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΟΤΙ ΕΠΙΑΣΕ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σκόπιμα έγινε η απόφαση ανάθεσης χωρίς να αναφερθει το ποσό μιας και σήμερα έχει καινούργια βλάβη το δίκτυο ύδρευσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κύριοι της δημοτικής αρχής ενημερώστε μας έχει ξανά βλάβη και πόσες μέρες θα κρατήσει ???
  Μας καταστρέψατε είστε επικίνδυνοι ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου