Η Σύνδεση Του Λιμανιού Του Πλατυγιαλίου Με Την Ιόνια Οδό Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου


Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ξηρομέρου, Ελευθέριος Κατσαούνης καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και ώρα 17:30 στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1.-Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος.
2.-Ανανέωση γνωμάτευσης για την νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος.
3.-Λήψη απόφασης για την συνεργασία του Δήμου άνευ ανταλλάγματος με την ‘ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ’
4.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσεως 2019.
5.-Λήψη απόφασης για την σύνδεση του Λιμανιού του Πλατυγιαλίου με την Ιόνια Οδό .

Σχόλια