Ανελκύστηκε βουλιαγμένο καΐκι στο λιμάνι του Μύτικα

Ανελκύστηκε από το λιμάνι του Μύτικα
ψαράδικο καΐκι που είχε βουλιάξει στο λιμάνι κατά την πρόσφατη κακοκαιρία.
Η ανέλκυση έγινε με εθελοντική βοήθεια κατοίκου του Μύτικα που είναι δύτης και κατοίκου που διαθέτει γερανοφόρο.

Σχόλια