Βοήθεια στο σπίτι: Ένα βήμα πριν την έκδοση της νέας προκήρυξης

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Το υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο να αποστείλει στο ΑΣΕΠ επίσημο αίτημα για την έκδοση της προκήρυξης που αφορά στην πρόσληψη 3.250 μονίμων υπαλλήλων με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Το αρμόδιο υπουργείο ολοκλήρωσε την συγκέντρωση των αιτημάτων από τους δήμους και είναι, πλέον, έτοιμο να προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες.
Αυτές είναι:
  • Καθορισμός των θέσεων που θα δοθούν στα προστατευόμενα άτομα του ν.2643/98, με δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ
  • Αποστολή - σε άμεσο χρόνο - του αιτήματος έκδοσης στο ΑΣΕΠ
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας θα είναι τέτοια που δεν θα αποτρέπει τον διορισμό σε νέους υποψηφίους,
ΥΓ: Η συγκεκριμένη προκήρυξη - με τα μέχρι στιγμής δεδομένα - είναι πιο «ώριμη» να εκδοθεί σε σχέση με αυτή των «758» θέσεων στους δήμους

Σχόλια