ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ: Παράδοση-παραλαβή στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) Δήμου Ξηρομέρου, με απόθεμα στο ταμείο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του!


Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου του 2019 έγινε η παράδοση στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) Δήμου Ξηρομέρου από τον απερχόμενο πρόεδρο Βασίλη Μουρκούση στον νεοεκλεγέντα Βασίλη Πολύζο. 
Ο απερχόμενος πρόεδρος Βασίλης Μουρκούσης τονίζει: 

Αγαπητό blog,
       Σας στέλνω  το πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής  του Νομικού Προσώπου που έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 2019.
     Στο υπόλοιπο του ταμείου υπάρχει το ποσό των 127.652,37€ και μέχρι τέλος του  τρέχοντος έτους (περίοδος Οκτώβριος-Νοέμβριος) το Νομικό Πρόσωπο έχει λαμβάνει από την Τακτική επιχορήγηση του Δήμου το ποσό των 72.000,00€ ως υπόλοιπο ενώ, από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2019-2020 το ποσό των 9.700.00€ πράγμα που σημαίνει ότι, το σύνολο του Ταμειακού υπολοίπου ανέρχεται μέχρι τέλος του έτους στο ύψος των 209.352.37€.
            Το ΝΠΔΔ θα καταβάλλει μέχρι τέλος του έτους 69.000,00€ για μισθοδοσίες και κρατήσεις προσωπικού ενώ για λοιπά έξοδα λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (δαπάνες τροφείων, λειτουργικές δαπάνες, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ…) 40.000,00€ συνολικά δηλ. το ποσό των 109.000,00€...........     Για το νέο έτος, υπάρχει λοιπόν ένα υπόλοιπο ποσού που ανέρχεται στο ύψος των 100.352,37€ ικανό να καλύψει την μισθοδοσία των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο μέχρι την ψήφιση του νέου Προϋπολογισμού του Δήμου, έτσι να ώστε να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα με την πληρωμή του προσωπικού.

Σημείωση: 
      Αφήνω  προίκα στο νέο Δ.Σ πρόγραμμα των 150.000,00€ (50.000,00€ για τον κάθε Παιδικό Σταθμό) στο οποίο έχει ενταχθεί το Νομικό Πρόσωπο για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες Βελτίωσης  Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ξηρομέρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος που Επιχορηγεί τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα  στην προσαρμογή τους στο νέο θεσμικό πλαίσιο του Π.Δ 99/17. Μέχρι τέλος του έτους και έως τις αρχές του νέου θα γίνει και η δημοπράτησή του.

Με εκτίμηση σε όλους,

Μουρκούσης Βασίλειος
Πρώην Πρόεδρος  του Νομικού Προσώπου
******************

Ιδού και το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, η απογραφή και το Ταμείο... 

**********************************************
Σχόλια