''Χρυσοβιτσάνικα Νέα''.Αφιέρωμα στη Δημητρούλα Καρακώστα-Μπακογιώργου


Η συγχωριανή μας Δημητρούλα Καρακώστα-Μπακογιώργου, που είναι παντρεμένη στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου, είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου μας και από τους παλιούς συνδρομητές της εφημερίδας μας ''Χρυσοβιτσάνικα Νέα''. 
Επίσης όταν ο Σύλλογός μας επισκεύασε τα ιστορικά πηγάδια του χωριού, η ίδια ανέλαβε να επισκευάσει το ιστορικό πηγάδι ''Πανώριο''. Για την βοήθειά του στον Σύλλογος τον ευχαριστούμε πολύ.
Εδώ ο φακός έπιασε τη θεία Μητρούλα να ξεκοκκαλίζει την εφημερίδα του Συλλόγου για να μάθει τα νέα των συγχωριανών και του χωριού, που υπεραγαπά.

Από την εφημερίδα ''Χρυσοβιτσάνικα Νέα'' αρ.φύλλου 221 του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων ''Τα Κόροντα''

Σχόλια